VELUX Solhuset1

 

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlásili ďalší ročník súťaže Active House Award, tento rok bude sústredený okolo témy Materské školy budúcnosti a jej cieľom bude nastaviť nové štandardy pre udržateľné materské školy.

Súťaž bude prebiehať na Slovensku a v Českej republike. Počas nej budú mať študenti možnosť navrhnúť čo najideálnejšie riešenie vonkajšieho aj vnútorného priestoru materskej škôlky tak, aby spĺňali štandardy. Registrácie do súťaže bola spustená na jar 2017 a finálny termín na podanie prihlášky je 15.november 2017. Projekty je ptrebné odovzdať do 1.decembra 2017, pričom už 8.decembra zasadne odborná porota a slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne o týždeň na to. Súťažná porota bude hodnotiť primárne celkové urbanistické, architektonické a dizajnové riešenie budovy; to by malo ísť ruka v ruke s dosiahnutím aktívnych štandardov a so zabezpečením dostatku denného svetla. Víťazi a odmenení študenti si odnesú dokopy 6000 eur.

VELUX Solhuset2Materské školy a detské centrá majú osobité špecifiká, ktoré je pri navrhovaní konceptu nutné rešpektovať. Nároky na kvalitu a zdravie prostredia sú preto veľmi vysoké. Pohodlie, motivácia, ale aj znižovanie výskytu chorôb sú len základnými prvkami, ktoré by nemali v týchto centrách chýbať. Návrh by mal spĺňať požiadavky na energetickú efektivitu, pričom objekt by mal byť schopný vytvoriť viac energie, ako spotrebuje. Autori projektov by mali myslieť na dostatočné presvetlenie prirodzeným svetlom tak, aby prichádzalo dovnútra nielen cez fasádu, ale aj zhora.

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, pričom konečný termín pre nezávislú prihlášku je 15. november 2017. Viac informácií, vrátane detailných súťažných podmienok, nájdete na webových stránkach súťaže.

Foto: Adam Mørk