9. 2. 2017

Prešov je bližšie k výstavbe moderného futbalového štadióna. Spoločnosť Futbal Tatran Aréna už pozná víťaza verejnej anonymnej architektonickej súťaže s názvom „Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove“.

b3

Porota pod vedením profesora Bohumila Kováča sa jednomyseľne zhodla, že najlepšie si s architektonickým a priestorovým riešením futbalového štadióna so zázemím a urbanistickým riešením areálu s návrhom zelene a statickej dopravy poradil návrh Ľubomíra Sakalu, Martina Sakalu a Beáty Kováčovej. Hodnotiaca komisia ocenila hľadanie takej formy hlavnej tribúny, ktorá štadiónu vtisne pečať originality.

b2

„Progres návrhu spočíva v situovaní statickej dopravy pod štadión, ako je to bežné pre riešení takzvaných mestských štadiónov (v zástavbe) v zahraničí. Tým si autori otvorili priestor pred hlavnou tribúnou s potenciálom pre kvalitný verejný priestor,“ uvádza porota vo svojom posúdení víťazného návrhu.

b1

Štadión vyrastie na pozemkoch súčasného tréningového ihriska, ktoré patrí samospráve mesta Prešov a sčasti aj na hlavnej hracej ploche, z ktorej má nový štadión zabrať približne polovicu. Výstavba prešovského štadióna musí byť podľa podmienok Slovenského futbalového zväzu ukončená do júna 2018. Celý proces zastrešuje novovzniknutá spoločnosť Futbal Tatran Aréna. Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj majú v tejto spoločnosti svoj finančný podiel 1,6 milióna eur. Slovenský futbalový zväz prispeje sumou 2,4 milióna eur.

a3

Prešovský štadión zaradili do tretej kategórie štadiónov Európskej futbalovej únie (UEFA). Tie musia okrem iného splniť kritérium minimálnej kapacity 4500 divákov. Všetky miesta musia byť na sedenie. Najbližších 30 rokov bude zelený športový komplex domovským stánkom 1. FC Tatran Prešov.

a2

a1

text: bk
vizualizácie: Slovenská komora architektov