25. 3. 2017

Do aktuálneho ročníka súťaže Drevostavba roka 2016 bolo nominovaných celkovo jedenásť stavieb.

eXworks foto 03

Organizátorom prehliadky drevenej architektúry je Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva. Zámerom je propagovať stavby z dreva. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Podľa informácií Sekcie drevostavieb sa od roku 2008 do roku 2016 podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5 % na viac ako 10 %. Organizátori súťaže však vnímajú potenciál stavieb na báze drevaa. Do roku 2025 si dali za cieľ tento podiel zvýšiť až na 30 %.

„Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa boríme predovšetkým s legislatívnymi prekážkami, ktoré sa premietajú do našich požiarno-bezpečnostných predpisov a vnímajú drevo ako horľavý materiál. Pritom prax z okolitých krajín nás presviedča o tom, že drevo má voči takzvaným nehorľavým materiálom často oveľa väčšie výhody aj z tohto aspektu“, hovorí predseda Sekcia drevostavieb Ján Sitek.

V roku 2012 sekcia Zväzu spracovateľov dreva zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií. O jej pridelenie sa môžu uchádzať členovia Zväzu.

S nominovanými stavbami v súťaži Drevostavba roka 2O15 sa môže verejnosť zoznámiť v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk. Súťaž bude, tak ako v predchádzajúcich rokoch, odborná i laická. Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, ale aj priamo na výstave Nábytok a bývanie 2017 v Nitre v pavilóne N. Hlasovať sa bude aj na veľtrhu Coneco Racioenergia Pasívne domy Drevostavby Voda 2017 v dňoch 22. až 25. marca v bratislavskej Inchebe.

Drevostavbou roka 2015 v hodnotení odborníkov sa stal unikátny plávajúci dom Oliver. Komisia expertov ocenila na dome stojacom na pontóne na dunajskom ramene jeho eleganciu, vysoké estetické hodnoty a technologické spracovanie.

Výsledky odbornej časti súťaže „Drevostavba roka 2015“

Prvé miesto: Plávajúci dom Oliver od WHC, s. r. o., Bratislava
Druhé miesto: Trnava - RELAX AQUA & SPA od Kontaktingu krov hrou, s. r. o.,
Tretie miesto: EcoCube Max+ od ForDom s. r. o.,
Štvrté miesto: Prístavba 1. SG k budove telocvične, Bajkalská 20, Bratislava od TECTUM NOVUM, a. s.

eXworks foto 07

text: bk
foto: WHC