14.4.2013

 

Po úspešnom prvom ročníku súťaže o Drevostavbu roka 2011, pripravila Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) jej ďalšie pokračovanie. Výsledky druhého ročníka súťaže vyhlásila odborná porota na výstave veľtrhu CONECO 2013.

 

Odbornú komisiu, ktorá posudzovala predložené súťažné návrhy, tvorili odborníci – architekti a stavební inžinieri, pôsobiaci v danej oblasti i v akademickej sfére, a to v zložení:
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda,
Ing. arch. Tatiana Pifková – architektka,
Ing. arch. Eva Teplanová – architektka,
Ing. Arch. Ľubica Fabri – architektka,
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, architekt,
Ing. Roman Soyka, PhD. – statik drevených konštrukcií.

 

Nominovaných bolo osem návrhov realizovaných drevostavieb. Zvoleným kritériom bola komplexná architektonická kvalita. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie. Na základe výsledkov si ocenenie odniesli štyri nominované diela.

Prvé miesto si rozdelili dve stavby: energeticky pasívny dom v Stupave od firmy Drevstav Slovakia a energetický pasívny dom EcoCube od spoločnosti ForDom. Dom firmy Drevstav Slovakia oslovil jednoduchou kompozíciou, reflektujúcou dispozičné požiadavky štandardného pasívneho domu, účelným použitím tienenia vyjadreného v stavebno-konštrukčnom riešení vysunutého zastrešenia a slnolamu. Stavba v sebe spája moderné použitie dreva v progresívnych konštrukciách, s vysokou energetickou efektívnosťou a kvalitou vnútorného prostredia v zime aj v lete spolu so zaujímavým architektonickým výrazom a perfektným dispozičným riešením.

 

Energeticky pasivny dom Stupava

 

Energetický pasívny dom EcoCube firmy ForDom zaujal jednoduchými geometrickými líniami a hmotovým stvárnením, logickými dispozičnými väzbami, ako aj komplexným poňatím funkčného a materiálového prepojenia na exteriér. Podľa poroty ide o riešenie stavebného systému blízkej budúcnosti bez kompromisov. Typová prefabrikácia drevených stavieb v sebe podľa poroty skrýva ohromný potenciál kvality realizácie a hospodárnosti.

 

EcoCube Plus

 

Druhé miesto si odniesol pasívny drevoslamený dom od firmy Kontrakting krov hrou, ktorá ponúkla inovatívne atypické, tvarovo zaujímavé riešenie, podčiarkujúce aplikáciu dreva vo vonkajších obkladoch, environmentálne orientovaný návrh s prepracovanou statikou.

 

Drevoslameny dom Kontrakting

 

Tretie miesto si vyslúžil zrubový dom Monarch od spoločnosti Drevodom Orava. Tento dom z prírodných materiálov a netradičnou tepelnou izoláciou (sypaný korok) sa predstavil verejnosti v tradičnej forme, ktorá zapadá do podhorského prostredia.

 

Zrubovy dom Monarch

 

Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí SD ZSD SR na výstave DOMEXPO v Nitre v piatok 19. apríla 2013.

 

zdroj: SD ZSD SR

 

 

Pin It