Aktuality

V tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 9 cien. Aktuálny 25. ročník súťaže poznamenala situácia vyvolaná pandémiou COVID-19, preto respondenti mali možnosť hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 49 tisíc.

Cieľom pri vývoji nového modelu bolo nielen chrániť posádku v prípade nehody ale aj v maximálnej miere aktívne predchádzať nehodám. Nový SEAT Leon je zhmotnením flexibility a adaptability. Bol vyvinutý tak, aby svojej posádke poskytoval maximálny priestor v rámci triedy.

Spoločnosť Xella, výrobca stavebného materiálu Ytong, už 14 rokov organizuje súťaž pre študentov stredných priemyselných a odborných škôl. V súlade s učivom 3. a 4. ročníka majú budúci stavbári spracovať svoj vlastný projekt rodinného alebo bytového domu zo systému Ytong.

Vírusové ochorenie COVID-19 trápi celú spoločnosť a všetci sa snažíme zmierniť jeho následky. V spoločnosti DETECTAIR sa zamerali na likvidovanie samotnej príčiny ochorenia.

Mať prehľad o finančnej stránke výstavby je jedným zo základných pilierov úspešnej realizácie výstavby. Zlé rozvrhnutie či načasovanie financií poznamená nielen stavbu, ale mnohokrát celý život stavebníka. Potrebné je zrátať a naplánovať všetko. Z toho vyplýva aj potreba výpočtu materiálu, ktorý stavebníci obvykle potrebujú už pri príprave stavby na posúdenie finančnej náročnosti projektu a ako podklad pre získanie úveru.

Hľadáme človeka s naozaj serióznym a živým záujmom o architektúru, stavebníctvo, development a financie. Náš budúci kolega by mal mať schopnosť samostatne a iniciatívne vyhľadávať nové informácie a zaujímavosti, perfektne štylizovať a realizovať rozhovory s respondentmi (architektmi, dizajnérmi, zástupcami firiem). Prehľad v oblasti dizajnu je takisto vítaný.

Záujemcom o výstavbu rodinného domu sa oplatí rozhodnúť sa pre dom s takmer nulovou spotrebou energie. Naliehavosť ekologickej otázky je prioritná i na Slovensku a Ministerstvo dopravy a výstavby preto znovu pristúpilo k podpore mimoriadne úsporného stavania.