Aktuality

Postupne si zvykáme na opatrenia, ktoré spomaľujú šírenie koronavírusu COVID-19 a stávajú sa každodennou rutinou. Dezinfekcia ozónom a germicídnym žiarením je účinná dezinfekcia proti vírusu COVID-19

Dlhodobé sedenie v kancelárii spôsobuje celý rad chorôb z nesúladu. Ľudské telo sa totiž ešte neprispôsobilo, nezosúladilo so sedením a už vôbec nie s moderným štýlom kancelárskej práce. Napokon stoličky sú rozšírené len niekoľko sto rokov. Očividný nesúlad medzi sedením a telesným zdravím mnoho ľudí a firiem stále podceňuje.

Slovenská komora architektov zverejnila výzvu na prihlasovanie architektonických diel do 19. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020.

Slovensko sa ocitlo na prahu krízy, akú od svojho vzniku v roku 1993 ešte nezažilo. Prísne opatrenia pred šíriacim sa koronavírusom prakticky zmrazili život v uliciach a na niekoľko budúcich týždňov sa život výrazne spomalí.

Moderné technológie pre navrhovanie stavieb umožňujú v jedinom detailnom modeli spravovať všetky informácie v rámci celého životného cyklu budov.