Samotnej stavbe rodinného domu, ak chceme naozaj dokonalý výsledok, predchádza kvalitný projekt domu. Správny projekt by pri tom mal vychádzať z úplnej znalosti technológií i materiálov, aby a mohli zohľadniť budúce náklady na prevádzku domu. Dôležitú úlohu tiež hrá vhodná orientácia stavby voči svetovým stranám a podľa nej nasmerovať okná či dvere. Vytvoriť správny projekt domu teda nie je vôbec jednoduché.

 

Screen Shot 2018 01 04 at 12.45.40

 

Čo obsahuje projekt domu?
Vypracovaný projekt domu je potrebný okrem samotnej stavby aj na vydanie stavebného povolenia a zároveň poskytuje všetky dôležité detaily na realizáciu stavby. Väčšinou projekt domu obsahuje stavebnú časť, projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt požiarnej ochrany i projekt elektroinštalácie. Vždy si skontrolujte, či vami vybraný projekt domu všetko toto obsahuje. Autorské práva sa totiž vzťahujú aj na projekty domov, preto zmeny môže vykonávať iba ich autor. Iný projektant môže robiť v projekte zmeny len so súhlasom autora. Pripojenie na inžinierske siete alebo výkres základov nemusí byť vždy zahrnutý v cene projektu domu. Preto sa môže aj navýšiť rozpočet.

Ako je to s rozvodmi?
Spolu s projektom domu je výhodné naprojektovať aj systém rozvodov. Zníži sa tak celková suma a zrýchli sa realizácia. Rozvody nájdete v zjednodušených výkresoch stavebného objektu a bez kótovania tak, ako ste na to zvyknutí v projektoch domov. Tieto výkresy však presne musia určovať polohu rozvodov, ich vlastnosti, typ, tvar, rozmery i strojné vybavenie či uloženie vykurovacích telies. Pre každú profesiu sa spracúva osobitný výkres.

Úradná turistika
Hotový projekt však nie je všetko. Ešte skôr, ako by ste postavili čo i len kúsoček, musíte zvládnuť prechádzku či skôr túru po úradoch. Aby ste si mohli na mestskom úrade podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, musíte si obehať všetky úrady, ktorých sa to týka.

Pin It