Pin It

 

Spoľahlivé a bezpečné skladovanie výrobkov je dôležitou podmienkou jeho úspešnej implementácie. Trh sa ale mení a spolu s ním aj potreby logistiky. Rozšírenie výroby alebo hľadanie nového miesta na trhu si tak vyžaduje praktickejšie usporiadanie existujúcich skladov a vytvorenie nových policových systémov.

Uvedenie skladovacích zariadení do prevádzky a správna organizácia ich práce môžu výrazne zvýšiť obrat, zaistiť bezpečnosť výrobkov a vytvoriť najvhodnejšie podmienky na úsporu pre každú kategóriu tovaru. Predtým, ako sa ale pustíte do vybavenia skladov, by ste sa mali oboznámiť s ich typmi a zvoliť pre ne tú najlepšiu možnosť, ktorej použitie v praxi by malo závisieť aj od typu výrobkov, ktoré sú v nich umiestnené.

 

Definícia hlavných parametrov
Zakladáte si stavebnú firmu alebo obchod, pre ktorý potrebujete komfortne vybavené sklady? Nezabudnite na to, že mnohé organizačné problémy závisia od špecifík firmy, kde ani sklad nie je výnimkou.

 

construction technology1

 

Mali by ste zohľadniť tieto body:

Produkt priamo ovplyvňuje usporiadanie skladu. To znamená, že typ stojanov alebo univerzálnych pracovných plošín, ich umiestnenie a technické vlastnosti závisia od hmotnosti a veľkosti tovaru, požadovaných podmienok skladovania alebo počtu kusov.

Počet položiek určuje nielen oblasť skladu, ale aj organizáciu regálov. Nie je žiadnym tajomstvom, že moderný dizajn môže ušetriť firme miesto o 50 – 80 %.

Organizácia. Každý jeden podnik potrebuje na bezproblémový chod svoje riadenie. Výnimkou nie sú ani sklady, ktoré by mali byť dostatočne bezpečné, osvetlené a vybavené potrebným podlahovým značením.

Rozdelenie miestnosti na zóny. To sa musí urobiť, ak je v sklade uskladnený tovar rôznych kategórií. Niekedy je preto potrebné vybaviť zóny rôznymi regálovými štruktúrami, prípadne vymedziť priestor spomínaným podlahovým značením. Tento prístup pomáha zrýchliť pracovný tok a znížiť percento strát.


Nezabudnite tiež na organizáciu pracovných miest. Faktom je, že miesta pracovníkov musia spĺňať všetky hygienické a technické požiadavky. Optimálnu klímu a teplotu zaistia multifunkčné plynové ohrievače. Správne vetranie klimatizácia alebo dobre tesniace okná.
Podceňovať v moderných podmienkach úlohu logistiky je ťažké, pretože práve skladovanie je nevyhnutnou väzbou medzi výrobcom a predajcom tovaru. Bezpečnosť materiálového majetku je zároveň jednou z hlavných úloh skladu. Včasné prevzatie, výber, preprava a odoslanie určitého tovaru závisí tiež od kompetentného a efektívneho systému.
Sklad na akejkoľvek úrovni preto nie je ľahkým procesom a pre jeho efektívne fungovanie je potrebné správne organizovať všetky fázy jeho práce. Preto nepodceňujte jeho bezpečnosť a výber správnych doplnkov a vybavenia na potrebné práce.

Pin It