EKObývanie

Veľkou výhodou solárnych článkov je, že po inštalácii vyžadujú len minimálnu údržbu. Prevádzkové náklady sú vďaka tomu v porovnaní s inými spôsobmi výroby elektrickej energie veľmi nízke a nezanedbateľná je aj finančná úspora.

Rast cien energií skracuje návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie, teda i slnečnej energie. Návratnosť solárnych kolektorov pri existencii štátnych dotácií na úrovni roku 2011 by bola teraz asi 8,5 roka.

 

Väčšina bežných záručných podmienok v sektore fotovoltiky hovorí, že pri reklamácii vlastník modulov hradí všetky náklady spojené s ich výmenou. Od začiatku februára 2012 spoločnosť Conergy dáva na moduly PowerPlus jedinečnú záruku PremiumPlus.

Podľa odhadov je na území SR asi 30-tisíc starých environmentálnych záťaží, pričom vyše 1800 z nich je nebezpečných. Ide o odkaliská, staré skládky chemických odpadov či areály priemyselných podnikov ešte z čias socializmu.

Spoločnosť Bramac sa už dlhšie venuje vývoju komponentov a systémov, vychádzajúcich z nových trendov navrhovania striech. Výraznou inováciou bolo zavedenie systému Bramac 7°.

 

 

súhlasí s výstavbou južného plynového koridoru. Koridor, ktorý by viedol južnou Európou, by vyhovoval partnerstvu medzi EÚ a Azerbajdžanom.

Rheinzink už niekoľko rokov ponúka aj systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Sú to fotovoltické systémy na výrobu elektrickej energie a ohrev vody, integrované priamo do strešnej krytiny, resp. strešného plášťa.

Bioplynové stanice spracovávajú biomasu z poľnohospodárstva, chovu dobytka a ostatného biologicky využiteľného materiálu. Tieto komponenty premieňajú na bioplyn, určený na výrobu elektrickej a tepelnej energie.