EKObývanie

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, spustili v novembri 2011 spoluspaľovanie biomasy v tepelnej elektrárni Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch. Podobný palivový mix bol v minulosti zavedený i v tepelnej elektrárni Vojany.

Prevádzka budov a ich výstavba majú v dnešnej technickej dobe pomerne výrazný podiel na celosvetovej spotrebe energie. Najväčšia časť, približne 48 percent, pripadá na prevádzku, a preto sa dnes veľa hovorí o domoch nízkoenergetických a pasívnych.

V priemernej domácnosti sa približne 60 % z celkovej energie spotrebuje práve na vykurovanie. To je významná časť rodinného rozpočtu. Vykurovacie zariadenia spolu s tepelnotechnickými vlastnosťami obalu domu predstavujú dva faktory, ktoré určujú, koľko nás bude vykurovanie stáť.

Zo všetkých strán sa na nás valia hrozivé predpovede o vyčerpaní prírodných zdrojov. Otázky využitia alternatívnych energií a recyklácie sú preto čoraz pálčivejšie a nástojčivejšie.

Jedným zo zásadných aspektov zdravého životného priestoru je efektívny a účinný spôsob výmeny vzduchu v interiéri. Pri nesprávnom vetraní totiž dochádza k zbytočným stratám energie, alebo sa v miestnostiach zvyšuje teplota, vlhkosť a hromadia škodliviny.

Znižovanie nákladov na bývanie je v súčasnosti horúcou témou. Jednoduchým a veľmi efektívnym spôsobom zníženia energetických nákladov je investícia do vykurovania.

Slow dizajn" v dnešnej uponáhľanej dobe asi mnohým z nás veľa nehovorí. Práve preto sme si pre vás s prichádzajúcim letom pripravili reportáž o nízkoenergetickej modernej drevostavbe, ktorá využíva širokú škálu najnovších technológií je zároveň priestorom pre život v spojení s prírodou.