82 tonwerk 2Biomasa sa považuje za kľúčový perspektívny obnoviteľný zdroj energie. Už dnes sa podieľa asi 14 percentami na celosvetovej spotrebe primárnych energetických zdrojov.

78 foto 1Systém výstavby založený na drevenej konštrukcii stien a krovov na báze priehradového väzníka alebo progresívny trend montáže celodreveného väzníkového systému stavieb - EnViroDom.

 

Active ImageV posledných rokoch sa v súvislosti s rastom energetickej náročnosti dostáva do popredia otázka väčšej miery využívania obnovieteľných zdrojov energie namiesto spotreby fosílnych palív.

Active ImageNávrh Európskej komisie smeruje k postupnému zvyšovaniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % v roku 2020, pričom Slovensko chce zvýšiť podiel energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov zo súčasných 6.7 % na 14 %.

78 img 9865Zdravé bývanie zvolili majitelia pasívneho domu v Pustých Úľanoch. Vynikajúcu kvalitu interiérovej klímy potvrdzujú aj obyvatelia, ktorí si nechali postaviť pasívne domy.

Active ImageV dnešnej dobe sa pri stavbe domu kladie dôraz na ekologicky neškodné materiály. Alternatívne stavebné materiály označujeme tiež ako low-cost alebo lowtech

Active ImageStačí sa pozrieť na renesančné či barokové paláce a letohrádky, a zistíme, že využívanie pasívnych solárnych ziskov nie je žiadnou novinkou. Každý joule energie, navyše získaný bez námahy, bol pre obyvateľov rozsiahlych sídiel nevyhnutnosťou.

 

Active ImagePrísne kritériá na stanovenie úžitkovej hodnoty stavebného diela nútia stavebníkov prehodnotiť zaužívané stavebné postupy a používané technológie. Vývoj techniky prináša aj nové riešenia vykurovacej sústavy.