PLUS domy, alebo aj energeticky aktívne domy, sú nielen energetický sebestačné, ale pri ročných bilanciách vykazujú aj prebytky tepelnej a elektrickej energie.

 

Sample ImageČasy keď výber svetelného zdroja predstavoval len jednoduchú voľbu medzi silnejšou alebo slabšou žiarovkou, už dávno pominuli. Dnešný spotrebiteľ by mal toho o svetelných zdrojoch vedieť oveľa viac.