EKObývanie

Vďaka solárnym zariadeniam a zaskleniu prinášame slnko priamo do kúpeľne i do obývacích priestorov. Sprchovanie, kúpanie a čiastočne aj vykurovanie sú zabezpečené takmer bezplatne po celé desaťročia

V posledných rokoch sa v súvislosti s rastom energetickej náročnosti dostáva do popredia otázka väčšej miery využívania obnovieteľných zdrojov energie namiesto spotreby fosílnych palív.

Ktorá tehla je ideálna? Neviete si rady? Poradíme vám, aký typ si vybrať pre výstavbu svojho domu.

Návrh Európskej komisie smeruje k postupnému zvyšovaniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % v roku 2020, pričom Slovensko chce zvýšiť podiel energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov zo súčasných 6.7 % na 14 %.

Biomasa sa považuje za kľúčový perspektívny obnoviteľný zdroj energie. Už dnes sa podieľa asi 14 percentami na celosvetovej spotrebe primárnych energetických zdrojov.

Zdravé bývanie zvolili majitelia pasívneho domu v Pustých Úľanoch. Vynikajúcu kvalitu interiérovej klímy potvrdzujú aj obyvatelia, ktorí si nechali postaviť pasívne domy.

Systém výstavby založený na drevenej konštrukcii stien a krovov na báze priehradového väzníka alebo progresívny trend montáže celodreveného väzníkového systému stavieb - EnViroDom.

 

V dnešnej dobe sa pri stavbe domu kladie dôraz na ekologicky neškodné materiály. Alternatívne stavebné materiály označujeme tiež ako low-cost alebo lowtech