EKObývanie

V centrách veľkých miest sa prejavujú negatívne vplyvy hustej zástavby, prevádzky a vykurovania budov – väčšie znečistenie a menší obsah kyslíka vo vzduchu, vyššia teplota vzduchu a mračná prachu nad mestom. Riešením sú šikmé zelené strechy.

Každý, kto sa rozhodne bývať vo vlastnom dome, určite bude zvažovať, ako si doma vytvoriť optimálnu tepelnú pohodu, a pritom zaplatiť za vykurovanie čo najmenej. Jednou z možností je tepelné čerpadlo, ktoré dokáže využívať obnoviteľnú energiu zo zeme, vody alebo zo vzduchu.

Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia ľudí vedie k zvýšenému záujmu o obnoviteľné zdroje energie, ku ktorým patria aj slnečné kolektory. Solárny systém nepatrí do kategórie krátkodobých investícií.

V domácnosti sa najviac energie minie na vykurovanie - ak nebývame v nízkoenergetickom dome. Približne dvadsať percent spotreby pripadá na elektrospotrebiče. Pritom spotrebiče, ktoré na svoju prevádzku potrebujú chladiaci proces, majú najväčšiu spotrebu.

Kým na Slovensku na rôznych odborných úrovniach do omrzenia porovnávame vlastnosti murovaných a drevených stavieb, ponúka sa ďalší námet na diskusie: riešenie nedostatku nájomných, sociálnych aj komerčných bytových domov.

PLUS domy, alebo aj energeticky aktívne domy, sú nielen energetický sebestačné, ale pri ročných bilanciách vykazujú aj prebytky tepelnej a elektrickej energie.

 

Raslavice sú známe svojimi folklórnymi tradíciami. V obci však beží aj unikátny projekt, ktorý ju zviditeľnil aj v inej oblasti – v triedení a kompostovaní odpadov.

 

Časy keď výber svetelného zdroja predstavoval len jednoduchú voľbu medzi silnejšou alebo slabšou žiarovkou, už dávno pominuli. Dnešný spotrebiteľ by mal toho o svetelných zdrojoch vedieť oveľa viac.