Pin It

 

Stavba_roka_150x100Organizátor celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka, Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia, zverejnil stavebné diela 18. ročníka. 

 

Nositeľov jednotlivých ocenení z 21 stavieb určila odborná porota s medzinárodnou účasťou. Ocenenia budú odovzdané 15. novembra 2012 na gala večere v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave za prítomnosti Slovenského rozhlasu a televízie. Aj tento ročník súťaže sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

 

 

Abba_03
Hotel ABBA**** rekonštrukcia, prístavba NKP (Bratislava) FOTO: Ladislav Ďurian

 

 

Začiatkom tohto roka 11 vyhlasovateľov – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SF, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o., – vyhlásilo 18. ročník celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012 pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY – novostavby, rekonštrukcie, obnovy. Podmienkou je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím s nadobudnutím právoplatnosti od 1. 4. 2010 do 31. 7. 2012. O titul Stavba roka sa uchádza 21 stavieb.

 

 

boxove_garaze_02
90 boxových garáží a Café garáž novostavba (Partizánske) FOTO: Ján Šimko

 

 

Porota udeľuje 13 ocenení
Stavby vo dvoch kolách posudzovala odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie a obhliadkou), a to ich urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, projektovanú energetickú a ekonomickú náročnosť počas prevádzky, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu a celospoločenský prínos. Tým sa táto súťaž stáva v odvetví výstavby a stavebníctva bezkonkurenčnou, a to nielen na Slovensku.

 

 

bussines_centre_Kosice_02
BUSINESS CENTRE KE II novostavba (Košice) FOTO: Juraj Koban

 


Najvyššiu cenu v súťaži, titul Stavba roka, porota udeľuje z troch nominácií na hlavnú cenu.
Ďalej porota udeľuje dve ceny za celospoločenský prínos:
Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
Porota udeľuje aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže Stavba roka 2012:

  • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
  • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
  • Cenu STU v Bratislave, SF za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
  • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
  • Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
  • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
  • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).

 

 

bystra_03
Wellness Hotel BYSTRÁ (Tále, okres Brezno) FOTO: Ján Barbiar, Martin Vrabko

 

 

Hlasuje aj verejnosť
Ešte pár dní majú občania Slovenska i zo zahraničia šancu zvoliť si najkrajšiu stavbu prostredníctvom internetového hlasovania na internetovom portáli zoznam.sk, a to Cenu verejnosti 2012. Hlasovanie prebieha od 17. septembra a potrvá do 14. októbra 2012.
Históriu odovzdávania tejto ceny začala pred štyrmi rokmi písať prvá dáma SR, Silvia Gašparovičová.

 

 

Hangar_small
Hangár VIP Handling novostavba (Letisko M. R. Štefánika, Bratislava) FOTO: Juraj Bartoš

 

 

 

Jezuitsky_kostol_03
Jezuitský kostol, rekonštrukcia (Skalica) FOTO: Eduard Timko, Michal Lakut

 

 

 

Mala_v._elektraren_01
Malá vodná elektráreň Dobrohošť FOTO: Jozef Mravec, Rastislav Paďha

 

 

 

OS_Pod_vrskami_BA_01
OS Pod vŕškami, blok A, novostavba (Bratislava) FOTO: Tomáš Jávorka

 

 

 

Reduta_01
REDUTA, rekonštrukcia NKP (Bratislava) FOTO: Andrea Kornošová

 

 

Podrobnejšie informácie na www.stavbaroka.eu

text: bat

 

 

Pin It