Sample ImagePripraviť bazén na zimu si vyžaduje dostatok času a skúseností. Každý bazén má iné vlastnosti a technické vybavenie, preto je vhodné, najmä pri prvom zazimovaní, poradiť sa s firmou, ktorá bazén inštalovala.

Kedy začať so zazimovaním
Zazimovanie bazéna je vhodné stihnúť pred príchodom prvých mrazov. Najdôležitejším faktorom je však teplota vody v bazéne. Keď sa ustáli na hodnote okolo 10 až 12 °C, treba bazén začať pripravovať na zimu. V prípade, že by voda bola teplejšia a znížili by sme hladinu, mohli by sa vo vode by rýchlejšie množiť nežiaduce mikroorganizmy, riasy a plesne.V každom prípade treba vodu ošetriť špeciálnym, pomaly rozpustným zazimovacím roztokom, ktorý je určený na konzerváciu vody a zabraňuje vzniku rias. Po pridaní roztoku do vody sa odporúča zapnúť čerpadlo na jednu až dve hodiny. Takto zabezpečíme dostatočné premiešanie roztoku s vodou. Ak sa v zime ľad, ktorý pokrýva bazén na dlhšiu dobu roztopí, treba roztok opäť aplikovať do vody. Ak na jar začneme bazén prevádzkovať hneď po posledných mrazoch, môžeme využiť vodu v bazéne aj v nasledujúcej sezóne.

Vodná hladina
O spôsobe zazimovania bazéna rozhoduje materiál, z ktorého je bazén vyhotovený. Z plastových bazénov alebo bazénov s keramickým obložením sa odporúča vypustiť všetku vodu pred príchodom mrazov. Z fóliových bazénov stačí vypustiť približne dve tretiny vody z celkového objemu. Kým začneme vypúšťať vodu na požadovanú úroveň, je nevyhnutné dno a steny bazéna dôkladne očistiť a zbaviť zvyškov akýchkoľvek nečistôt. To isté platí aj pre vodný filter. Po očistení  znížime vodnú hladinu asi 20 cm pod najnižšie inštalované trysky, odtoky, prípadne ústie protiprúdu. Počas zimy musíme kontrolovať hladinu vody, ktorá sa vplyvom dažďa a topiaceho sa snehu zvyšuje a blíži sa k ústiu trysiek. Všetky rozvody, potrubia a technické príslušenstvo treba tlakom vzduchu zbaviť vody, aby nedošlo k ich poškodeniu zamrznutou vodou. Prenosné filtračné zariadenie na zimu umiestnime v prostredí, kde počas zimy nehrozí mráz. Ústie trysiek a protiprúdu je vhodné zabezpečiť zátkami s gumovými krúžkami, ktoré zabránia prenikaniu vody pri náhlom zvýšení hladiny.
Pomocníkom pri správnom zazimovaní bazéna sú špeciálne dilatačné plaváky, ktoré umiestnime uhlopriečne na vodnú hladinu. Absorbujú rozpínaciu silu ľadu, ktorá by mohla nenávratne poškodiť steny bazéna. Ako alternatíva plavákov poslúžia i prázdne plastové fľaše. Samozrejme, nesmieme zabudnúť vypnúť prívod elektriny alebo odpojiť motor čerpadla a uschovať ho na suchom mieste.

Sample Image

Zakrytie bazéna

Pri inštalácii zimnej plachty počítame s presahom asi pol metra cez okraje bazéna. Plastovú plachtu v strede bazéna podložíme, aby voda z povrchu stekala mimo bazéna. Výhodnejšie sú plachty z hustej sieťoviny, ktoré bránia padaniu nečistôt do vody, ale zároveň prepúšťajú dažďovú vodu a vodu z topiaceho sa snehu, takže na povrchu nevznikajú kaluže a nehrozí poškodenie plachty. Prekrytie bazéna zabráni znečisteniu vody napadanými nečistotami, ale súčasne znemožní vizuálnu kontrolu optimálnej výšky vodného stĺpca a uhynutých drobných živočíchov. Bublinkovú fóliu, ktorú sme v lete používali ako tepelnú izoláciu, pred uložením na zimu dôkladne vysušíme a uložíme na suchom mieste.

Kúpacie jazero
Sample Image V súčasnosti sa v záhradách čoraz častejšie objavuje alternatíva exteriérového bazéna, ktorou je kúpacie jazierko, resp. biobazén. Jeho príprava na zimu je oveľa jednoduchšia ako zazimovanie klasického exteriérového bazéna.
Kúpacie jazero kombinuje výhody okrasného jazierka a bazéna. Okrem kúpacej časti má aj plytkú pobrežnú-filtračnú zónu s vodnými rastlinami. Na udržanie kvality vody nie sú potrebné chemické prostriedky, ani neustále sledovanie a upravovanie vody, ako v prípade bazénov. Voda sa čistí ekologickou cestou pomocou filtračného systému, ktorý sa nachádza vo filtračnej - brehovej zóne jazera. Kolobeh vody v jazere je uzavretý, preto voda neprichádza do styku s podzemnou vodou.

Zazimovanie biobazéna
Koncom novembra musíme jazierko pripraviť na zimu, aby bolo od polovice marca možné opäť spustiť kolobeh vody. Pred zimou treba čerpadlo odvodniť, povysávať jazero vysávačom a ostrihať odumreté zvyšky vodných rastlín. Vodu z jazera netreba vypustiť ani aplikovať prípravky na zazimovanie. Vodná hladina v zime zamŕza. V marci sa voda do jazera dopustí a spustí sa čerpadlo.   Kúpacie jazero sa nemusí vypúšťať, lebo voda neobsahuje žiadne chemické prípravky ani škodlivé produkty organického pôvodu. Treba len doplniť odparenú vodu. Úplná výmena vody sa robí po piatich až desiatich rokoch.

TEXT:    Ivona Partmanová v spolupráci s firmou AquaPond
FOTO:    AquaPond, archív redakcie

Pin It