Sample ImageZateplenie novostavby i starších budov prináša dobrú klímu, pohodlie, zvýši životnosť objektov. Z hľadiska prevádzkových nákladov zasa prináša úsporu nákladov na teplo a  znamená i hlukovú a pri kvalitných materiáloch (minerálnych vlnách ) aj protipožiarnu ochranu. Pri výbere treba zvážiť aj flexibilitu materiálu, ktorá výrazne uľahčuje spracovanie, bráni vytváraniu škár v izolačnej vrstve, čím zlepšuje izolačne vlastnosti objektu.


Pri izolovaní rodinného domu treba venovať pozornosť najmä miestam najčastejších tepelných strát, teda najmä streche, obvodovým múrom a pivnici. Práve tieto miesta majú v prípade samostatne stojacich domov až 70-percentný podiel na strate tepla. Zvyšok strát tvoria okná (prenos) a vetranie (13 percent).
Zateplenie je vhodné urobiť najmä pri renovácii a stavbách stropov, múrov, strešných šikmín, pri obnove a montáži obloženia či obkladu, pri montáži obložení a na stenách nevykurovaných miestností.

Druhy izolačných materiálov
Izolačné materiály sa vyrábajú z kamennej alebo sklenenej vlny, keramzitu, z penového plastu (tvrdej peny), drevných vlákien, a v súčasnosti aj z organických vláknitých materiálov (bavlna, ovčia a konopná vlna, vločky zo starého papiera).

Tvrdé peny sa delia podľa spôsobu spracovania a zdrojovej suroviny na polyuretánové a polystyrénové. Majú veľmi vysokú mechanickú pevnosť pri namáhaní tlakom a veľmi dobre izolujú teplo. Polystyrén sa vyrába polymerizáciou ropy a technologických prísad. Pre interiéry sa preto smie používať len na tieto účely certifikovaný polystyrén bez škodlivých plynov. Niektorí výrobcovia sa snažia vylepšovať parametre paropriepustnosti a vyrovnať sa tak minerálnym vlnám. Polyuretán je zdravotne neškodný ale jeho výroba je ekologický náročná a toxicky zaťažuje prostredie.

Minerálna vlna sa v ostatných rokoch používa najčastejšie (vo viac ako 50 percentách prípadov). Pod pojem minerálna vlna zahŕňame izolačné materiály, ktoré sa vyrábajú z anorganických, sklenených a kamennných surovín. Pri výrobe sklenených vĺn sa producenti snažia využiť až 70 percent recyklovaného skla. Kamenná vlna sa vyrába z prírodných materiálov (z kremenného piesku sa tavbou získajú minerálne vlákna, ktoré sa spájajú modifikovanou umelou fenolmorhaldehydovou živicou), ktoré dávajú výrobku vysokú stabilitu v prostredí.

Izolačné dosky sa vyrábajú spravidla z borovicového či smrekového dreva, s rôznymi úpravami podľa použitia (úprava voskom a podobne). Izolačné dosky prepúšťajú paru, ich izolačná vschonosť je však nižšia ako v prípade tvrdých pien a minerálnej vlny. Dosky sa väčšinou používajú na zvukovú izoláciu podláh, izoláciu fasád a strešné drevené debnenie. Drevovláknité dosky sú veľmi príjemne pre interiérové využitie, lebo dobre akumulujú teplo. V exteriéri podporujú stabilitu omietky a používajú sa v kombinácii s inými izolačnými materiálmi (to platí najmä pre ľahké drevovláknité dosky vyrobené z drevených hoblín, ktoré majú nižšie izolačné vlastnosti ako drevené dosky).

Vločky zo starého papiera (celulóza, buničinové vločky) dobre izolujú proti vlhkosti a hluku. Uplatňujú sa najmä v dutinách, kde sa nanášajú fúkaním spolu s vodou (pri cca 10 percentnej vlhkosti).

Ovčia vlna  má podobné vlastnosti ako minerálna vlna. Veľmi dobre reguluje vlhkosť. Väčšinou sa používa v podobe plstených rohoží. Nakoľko ide o prírodný materiál, treba ho vždy chrániť proti napadnutiu hmyzom (moliam)

Korok sa používa ako korkové platne alebo granulát (šikminy, stropy, podlahy). Je zaujímavý najmä z hľadiska dobrej akumulácie tepla a ľahkej manipulácie. Neprekáža mu ani mierna vlhkosť. Osvedčené sú najmä produkty z expandovaného korku bez spájacích zmesí.

Penové sklo je zaujímavé z hľadiska vysokej odolnosti voči vlhkosti a pare. Vyrába sa z taveného skla, extrudovaním a mletím na prach. Preto sa používa najmä ako priama izolácia proti zemnej vlhkosti (pivnice, v exteriéri terasy, ploché strechy a steny v priamom kontakte so zemou. Rovnaké vlastnosti ako penové sklo má o vulkanický perlit (vzniká rozdrobením a krátkodobým vystavením vysokej teplote, pričom voda v perlite spôsobí asi 15-násobné zväčšenie jeho objemu). Veľmi dobre blokuje vlhkosť, preto sa používa ako násypový materiál alebo ako prídavok do termicky izolujúcej malty, napríklad na omietky.

Vlastnosti izolačných materiálov

* Tepelne vodivá skupina – označuje výkon tepelnej ochrany izolácie. Súčiniteľ lambda (W/m.K) vyjadruje schopnosť materiálu prenášať teplo. V zásade platí, že čím nižšia je hodnotu súčiniteľa lambda, tým je izolácia účinnejšia.
Protihluková ochrana izolačného materiálu závisí najmä od jeho vlastností. O čo viac je v štruktúre materiálu otvorených buniek a o čo je pružnejší, o to lepšia je jeho schopnosť pohlcovať hluk.
Protipožiarna ochrana – protipožiarne vlastnosti izolačného materiálu treba zvážiť aj v súvislosti s izolovanou konštrukciou. Z hľadiska protipžiarnej ochrany sa materiály delia do tired:
Trieda A označuje nehorľavé izolačné materiály.
Trieda B sa rozdeľuje na horľavé – B1 (ťažko zápalné), B2 (normálne zápalné) a B3 (ľahko zápalné).
Pri výbere izolačného materiálu treba zvážiť aj jeho difúzny odpor, paropriepustnosť, ekologickú náročnosť výroby, zdravotnú neškodnosť, životnosť, hmotnosť, obal a vzhľadom na spracovanie aj pružnosť.

 

Sample Image

 

TEXT Barbara Turčíková
FOTO BASF, Rockwool, Wienerberger, Ultra Touch

 

 

 

 

Pin It