31. 7. 2017

Študenti z Katedry technológie stavieb bratislavskej Stavebnej fakulty STU získali prvé miesto na štvrtom ročníku medzinárodnej súťaže Synchro University Challenge v 4D BIM v plánovaní výstavby. Zvíťazili v konkurencii 14 svetových univerzít a po minuloročnom finálovom umiestnení dokázali, že patria k svetovej špičke.

construction 1921518 1280

Vyriešiť akýkoľvek problém z oblasti výstavby so softvérom Synchro Software. Taký je cieľ medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala už po štvrtýkrát. Študenti Pavol Mayer a Dávid Sándor vytvorili projekt na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„Bezpečnosť pri práci je podľa nás najdôležitejšia vec pri výstavbe. Aký význam má ak sa postaví najkrajšia, najvyššia, alebo najkvalitnejšia stavba, prípadne sa na nej skvelo zarobí, alebo sa postaví za rekordný čas, ak sa z nej niekomu nevráti domov otec, manžel či syn?“ vysvetľuje Pavol s Dávidom.

Pavol s Dávidom sa na súťaži zúčastnili po druhýkrát. Tak ako minulý rok, keď sa dostali medzi finalistov, boli aj tento rok úspešní a vyhrali. Zatiaľ čo v minuloročnej súťaži riešili všetky univerzitné tímy 4D plánovanie rovnakej budovy, teraz si študenti mohli vybrať stavbu aj tému.

Slovenskí študenti sa rozhodli naprojektovať bezpečnostné prvky, ako napríklad rôzne typy zábradlia a pracovné plošiny. „Tieto prvky sme museli najskôr vytvoriť, keďže žiadny z výrobcov neposkytoval BIM knižnicu svojich výrobkov. Následne sme ich pridali do modelu stavby,“ dopĺňa Pavol Mayer.

5

Ďalším krokom bolo vytvorenie harmonogramu výstavby, kde sa nesmelo zabudnúť na postupnosť osádzania a odstraňovania jednotlivých bezpečnostných prvkov. Na ešte reálnejšie priblíženie skutočnej výstavby študenti vymodelovali latovanie stropného debnenia, zvislé konštrukcie rozdelili na zábery a farebne odlíšili činnosť vystužovania, debnenia a betonáže. Pavol a Dávid navyše do tohto modelu vložili cenu práce realizácie jednotlivých činností a prenájmu bezpečnostných prvkov. „Každú časť objektu a každú činnosť vykonávala iná firma, ktorej sme priradili cenu práce za mernú jednotku, alebo čas,“ vysvetľuje Pavol.

Ide tak naozaj o veľmi presnú simuláciu realizácie, ktorú je možné denne upravovať na stavbe podľa okolností. Manažér stavby vie presne odhadnúť, ktoré konštrukcie budú v konkrétny kalendárny deň realizované, alebo už sú hotové, ktorá firma ich vyhotovila a koľko daná práca či materiál stáli.

6

Okrem toho, model s BOZP prvkami zvýši nielen presnosť rozpočtu vo fáze prípravy, respektíve vo výberovom konaní, ale je vhodný aj na školenie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pomôže odhaliť nedostatky projektu, riziká a nebezpečenstvá na stavenisku vo výraznom predstihu. „Položili sme si otázku, či by nebolo skvelé ocitnúť sa priamo na stavbe a vidieť jednotlivé konštrukcie a prvky rásť okolo nás,“ vysvetľuje Pavol Mayer. Študenti sa tak pustili do niečoho, čo pravdepodobne neskúsil ešte nikto pred nimi.

Výsledkom bola virtuálna realita simulácie výstavby s bezpečnostnými prvkami. „Simuláciu vo virtuálnej realite je možné uploadovať na YouTube, kde si ju môže pozrieť ktokoľvek so smartfónom a virtuálnymi okuliarmi, ktoré sa dnes dajú kúpiť za pár eur,“ dopĺňa Dávid Sándor. Víziou študentov je, aby sa takéto okuliare dostali do každodenného využívania na stavbách, kde by slúžili ako pomôcka pri školeniach BOZP, či konzultácii projekčných nedostatkov a procesu výstavby.

8

Iný rozmer ponúka zmiešaná realita. Ide o zmiešanie reálneho prostredia s vizualizáciou objektu na displeji smartfónu alebo tabletu snímajúceho reálne okolie pomocou vstavanej kamery. Pri zameraní kamery napríklad na papierový výkres sa priamo nad ním, na displeji, zobrazí model budovy. „V Synchre sme vytvorili bezpečnostné a rizikové zóny, s ktorými je možné ďalej pracovať a analyzovať možné výskyty ohrozenia pracovníkov. Napríklad pracovná oblasť na najvyššom podlaží sa dostáva do kolízie s rizikovou zónou pod výložníkom žeriava, kde hrozí riziko pádu bremena,“ vysvetľuje Dávid.

text: STU, bk
foto: STU