Pin It

 

Systém prevetrávanej fasády SCANROC mení nielen výraz budovy, ale v neposlednom rade skvalitňuje aj technické vlastnosti obvodových stien. Je vhodný nielen pre novostavby, ale je ideálnym riešením aj na rekonštrukciu jestvujúcich objektov. S prevetrávanými fasádami sa možno stretnúť aj pod iným označením, ako napríklad fasády so zadnou ventiláciou, samonosné, fasády s nasávaním vzduchu a podobne.

 

tepelna energia

Pre modernejší vzhľad

Za zmienku stojí formát uloženia obkladu vonkajšej krytiny. Aj tu je priestor na prispôsobenie finálneho vzhľadu tak, aby fasáda koncovým vyhotovením získala exkluzívny charakter, napríklad voľbou rovných spojov – to znamená, že obklady sú uložené rovnomerne nad sebou tak, že škáry vytvárajú súvislé vertikálne čiary. Obľúbená schéma uloženia vynikne najmä na väčších plochách, ktorým dodá moderný a dynamický vzhľad. (obr. vpravo)

Pohrajte sa s veľkosťami

Nestarnúcou hodnotnou klasikou zostáva prekladané uloženie tehličkového motívu, ktoré sa využíva predovšetkým pri rekonštrukciách rodinných domov na podporu ich tradičného vzhľadu. Rovnako nesmieme opomenúť rozmery obkladov, ktoré sú k dispozícii v dvoch šírkach 300 a 600 mm so štandardnou výškou 150 mm. Pri keramických obkladoch je dokonca k dispozícii aj výška 300 mm. (obr. vľavo)

 

Aplikáciou obkladových prvkov SCANROC a nosnej konštrukcie je zaručená dlhá odolnosť fasády voči poveternostným vplyvom. Fasádny systém efektívne chráni konštrukciu objektu po viaceré desaťročia. Možno povedať, že životnosť prevetrávanej fasády SCANROC sa zhoduje so životnosťou objektu. Kľúčovou výhodou vonkajšieho obkladu SCANROC je možnosť čiastkovej výmeny vybraných kusov obkladu, bez nutnosti demontáže celého systému – a to v rôznych prípadoch, najčastejšie v dôsledku úmyselného poškodenia tretími osobami (napríklad hrubá sila či sprej). Výmenou potrebného kusa obkladu získava používateľ popri celistvom vzhľade a plnej funkčnosti fasády zároveň rýchlosť realizácie a nezanedbateľnú výraznú úsporu financií v rámci samotnej realizácie.

 

Vytvorte si vlastný dizajn fasády

SCANROC ponúka pestrú farebnú škálu vonkajšieho obkladu na individuálne riešenie exteriéru stavby. Dizajnéri a projektanti pri návrhoch oceňujú možnosť zjednotiť  objekt s jeho okolím, či už pri výstavbe alebo rekonštrukcii. Stavba tým stúpa na svojej hodnote a kultivuje prostredie, do ktorého je natrvalo zasadená. To ovplyvňuje koncovú exkluzivitu samotnej nehnuteľnosti, ako aj kvalitu životného priestoru. Aj takýmto spôsobom vytvára SCANROC podporu pre trvalé zhodnotenie majetku vlastníkov.

 

Dizajnová štúdia

Kľúčovou súčasťou technického riešenia je dizajnová štúdia, ktorá sa štandardne realizuje ako súčasť projektu a dodávateľ jej venuje maximálnu pozornosť. Úžitková  a estetická hodnota prevetrávaných fasád podporuje celkové zhodnotenie nehnuteľnosti, a to vďaka nespočetným variáciám vonkajšieho obkladu po stránke farebnosti, spôsobu uloženia a použitých materiálov.

text a foto Tepelná energia

Pin It