Pin It

text a foto Heluz

Väčšina z nás už určite počula o nízkoenergetickom alebo pasívnom bývaní. Domy, ktoré na svoju prevádzku využívajú minimum energie, nielenže prinášajú úsporu na vykurovaní, ale vytvárajú aj menej odpadov a šetria životné prostredie. Energeticky nenáročnú budovu môžete v súčasnosti vystavať aj bez potreby dodatočného zateplenia – ak použijete murivo s integrovanou izoláciou. Aké prednosti v sebe skrýva?

 

03

 

1. Neprináša žiadne riziká

Vonkajšia izolácia domu môže mať svoje opodstatnenie v prípade starších budov alebo starších rodinných domov. Ak si majitelia domu obvodový plášť zateplia, môžu ušetriť náklady za energiu, najmä na vykurovanie. Na nových budovách je však použitie vonkajšej izolácie problematické. Okrem kratšej životnosti vonkajšieho zateplenia je tu ešte ďalší problém – vlhkosť. Ak sa postaví nový dom, trvá nejaký čas, než stavba vyschne. V praxi sa však zateplenie aplikuje ihneď po jej dokončení. Najmä pri nekvalitne vykonanom zateplení sa stáva, že vlhkosť nemôže uniknúť z plášťa domu a kondenzuje sa v murive. Výsledkom je vznik zdraviu nebezpečných plesní vnútri domu, ktoré sa len veľmi ťažko odstraňujú. Tehly HELUZ FAMILY 2in1 sú plnené guľkami z penového polystyrénu a ten je paropriepustný. Preto neexistuje žiadne riziko, že sa vodné pary budú v dome kondenzovať. Naopak, dokážu preniknúť na povrch budovy. Aj z tohto dôvodu je bývanie v domoch, kde sa používajú tehly s integrovanou izoláciou, zdravšie a príjemnejšie, pretože majú veľmi priaznivú klímu.  

2. Murivo nemusíte zatepľovať

Moderné tehly kombinujú najlepšie vlastnosti tradičných tehál, ako sú pevnosť, kvalita a dlhá životnosť. Vďaka neustálym inováciám a vyspelým technológiám dokážu súčasné tehlové bloky ponúknuť vynikajúce vlastnosti, ktoré splnia aj tie najprísnejšie nároky kladené na dnešnú výstavbu. Moderná stavba prebieha rýchlo a jednoducho. Brúsené tehly, presné tvarovky, suché murovanie, tenkovrstvové škáry alebo murovanie na penu a na lepidlo – s HELUZOM ide stavba rýchlo a od ruky. Vďaka parametrom jednovrstvového muriva vytvoreného z tehlových blokov HELUZ FAMILY 2in1 nemusíte fasádu dodatočne zatepľovať. Krátky čas výstavby šetrí peniaze a hrubú stavbu možno dokončiť v priebehu niekoľkých týždňov.

3. Trvanlivé, odolné a únosné

Ešte pred niekoľkých rokmi sa hovorilo o tom, že jednovrstvové konštrukcie nemôžu svojimi parametrami nikdy spĺňať požiadavky na stavbu pasívnych domov, lebo súčiniteľ prestupu tepla U by mal byť nižší než 0,12 W/m2K. Odporúčaný bol nosný stavebný materiál malej hrúbky, na ktorý projektant navrhne dostatočnú vrstvu izolantu. Tehla s integrovaným polystyrénom, HELUZ Family 50 2in1 však tieto predstavy vyvrátila. Ide o izolačný materiál s nosnou funkciou určený na klasický spôsob výstavby, kde je hodnota súčiniteľa prestupu tepla U = 0,11 W/m2K. Tehlové murivo s vnútornou a vonkajšou omietkou je na rozdiel od konštrukcie s vonkajším zatepľovacím systémom oveľa menej náchylné na degradáciu, či už biologickú (prichytávanie rias alebo tvorba plesní), alebo mechanickú (napr. loptové hry detí, zobanie vtákov a pod.). Masívna jednovrstvová tehlová konštrukcia je tradične najpoužívanejším variantom na výstavbu rodinných domov v našich zemepisných šírkach. Vykazuje tiež optimálne fyzikálne vlastnosti (napr. akustika, požiarna odolnosť, nízka tepelná vodivosť, prirodzená priepustnosť vodnej pary, bezpečnosť). Jednovrstvová tehlová konštrukcia má zároveň vysokú odolnosť proti poškodeniu, ale aj dlhú trvanlivosť a vynikajúcu únosnosť.

 

02

 

4. Usporí peniaze aj čas a eliminuje riziká so zatepľovaním

Keď hovoríme o jednovrstvovom murovaní, to sa často spája s pojmami, ako sú pasívny dom alebo zatepľovanie obvodového muriva. Rozhodujúce sú tepelno-izolačné vlastnosti materiálov tvoriacich obvodovú konštrukciu domu. V našich podmienkach dominuje storočiami preverený materiál – tehla. I dnes sa stále používa ako masívny stavebný materiál s vynikajúcou schopnosťou akumulovať teplo. Ak si investor vyberie tehly s dostatočne vysokými tepelno-izolačnými parametrami, zateplenie novostavby už nie je potrebné. A to ani v prípade, že ide o pasívny dom. Napríklad tehla HELUZ Family 2in1 (500 mm) dosahuje rovnaké tepelnoizolačné parametre ako sedem metrov široká stena z plných tehál. Je teda ideálnym jednovrstvovým murivom pre pasívny dom. Ak sa investor rozhodne pre HELUZ Family 2in1 (500 mm), tak okrem úspory peňazí a času si ušetrí aj riziká spojené so zatepľovaním.

5. Pomôže vystavať pasívny dom so známkou A

Žijeme v čase, keď aj naše obydlie musí mať svoju „legitimáciu“, takzvaný energetický preukaz budovy. Prideľuje sa na základe zistenia energetickej náročnosti budovy, od úrovne A (veľmi úsporné) po G (mimoriadne nehospodárne). Udelená známka je výsledkom hodnotenia priemerného súčiniteľa prechodu tepla plášťom budovy. Hodnotu známky ovplyvňuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie, ale aj na ohrev teplej vody a pohon vzduchotechniky. Premyslenou voľbou materiálu obvodového plášťa tak môžete významne ovplyvniť budúce výdavky na energiu. Tehly s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami na trhu vás zároveň zbavia dilemy, či zatepľovať, alebo nie. Riešením je jednovrstvové murivo z tehál HELUZ Family 2in1. Nielenže už vďaka nemu dom nemusíte zatepľovať, ale s týmto materiálom postavíte aj pasívny dom so známkou A. Nehovoriac o kvalitnom bývaní pre niekoľko generácií, ekonomickej efektívnosti prevádzky domu aj cenovom zhodnotení vašej investície v prípade predaja. Realitní makléri radi zdôrazňujú kvalitné stavebné materiály ako jednu z hlavných predností nehnuteľností.

 

uverejnené: 1.8. 2017

 

Pin It