Pin It

 

 

Stačilo 240 kusov dreva, počítačový softwér a motivácia oživiť verejný priestor v bulharskom prímorskom meste Varna. Výsledkom je verejná knižnica, kde si nielenže môžu obyvatelia zdieľať svoje knihy, ale objekt vytvára priestor pre čítanie, či menšie umelecké produkcie.

 

 

P1011099

Tristopäťdesiattisícová Varna je nazývaná ako prímorské hlavné mesto Bulharska. Inšpirácia morom sa prejavila aj na štruktúre knižnice pod holým nebom. Organické tvary kopírujú podobu mušle morského slimáka.

 

P1011102

 

 

Projekt popisuje portál Archdaily. Všíma si, že drevená štruktúra je ľahká a dokonca aj prenosná. Prirodzená zvlnená forma, ktorá sa rozvíja v polkruhu, je vytvorená sériou drevených modulov. Tie poskytujú priestor s policami na ukladanie a zdieľanie kníh.

 

 

P1011105

 

"Rapana" je prvá pouličná knižnica vo Varne, ktorú vytvoril tím mladých architektov a dizajnérov. Uvedomili si, že v dnešnej dobe sú životy mladých ľudí takmer výlučne založené na digitálnej spotrebe, čo znižuje popularitu kníh medzi touto generáciou. Tím architektov a dizajnérov (Yuzdžan Turgaev, Boyan Simeonov, Ibrim Asanov a Marija Aleksieva) sa rozhodli prispieť vlastným projektom k posilneniu kultúry čítania a oživeniu verejného priestoru.

 

 

 

P1011106

P1011107

P1011113

P1011115

 

 

Tím pomocou softvéru testoval viac ako dvadsať variantov, pričom menil počet vertikálnych a horizontálnych drevených častí a ich šírku a výšku. Výsledný dizajn otvorenej knižnice poskytuje ľahký prístup pre čitateľov, posedenie a malú scénu pre umelcov.

 

P1011121

 

 

text: bk

foto: Emanuil Albert

Pin It