Vzhľad výskumného strediska NEO je rozpoznateľný okamžite. Nezodpovedá predstave o tradičných vedeckých ústavoch. Je to zámer, ktorý predstavili zadávatelia vybraným realizátorom. Mali víziu vytvoriť prístavbu, ktorá by bola súčasťou ďalších výskumných laboratórií a zároveň by zodpovedala vzdelávaciemu inštitútu budúcnosti. "Laboratóriá sú navrhnuté s dôrazom na flexibilné pracovné prostredie," to sú slová architekta z ateliéru Tengbom, Kristera Bjurströma. Čo však v tomto prípade znamená flexibilné pracovné prostredie? 

 

 

Výskumné centrum NEO patriace pod vedecký ústav Karolinska Institutet má rozlohu 15 000 štvorcových metrov. Na tejto veľkorysej ploche boli medzi rokmi 2016 a 2018 vybudované nové laboratóriá, knižnice a posluchárne, ktoré by poskytli dostatok príležitostí pre rozvíjanie medzinárodných vedeckých aktivít, súčasťou ktorých sú predovšetkým významné konferencie. Nájsť spôsob, ako dostať do objektu auditórium, ktoré by vyhovelo z akustického aj formálneho hľadiska možnostiam hlavného vestibulu, bolo pre architektov z ateliéru LINK Arkitektur len špičkou ľadovca. Omnoho dôležitejšie bolo dosiahnutie flexibilného a prehľadného prostredie v celkovom stvárnení budovy. Z toho dôvodu rozčlenili architekti priestor horizontálne pomocou prechodov vedúcich z jednej strany objektu na druhú v ľubovoľnej úrovni podlažia. Auditória následne situovali tak, aby vyhoveli akustickým podmienkam a zostali dostupné v rovnakej vzdialenosti pre všetkých, vrátane návštevníkov prichádzajúcich do budovy. Vzhľadom na ich sférický tvar a výrazné LED osvetlenie sa stali tieto dve telesá nielen funkčne, ale aj vizuálne významným prvkom celého objektu. 

 

 

karolinska institutet vyskumne centrum vzdelavacia institucia baton v interieri stavebnictvo a byvanie

 Sféricky tvarované auditóriá sú povrchovo pokryté špeciálnym materiálom Butong - semi-transparentným betónom, ktorý mení sfarbenie prostredníctvom diaľkovo ovládaného systému LED osvetlenia, inštalovaného pod ním.Foto: Per Lundström/Tengbom

 

 

Auditóriá boli vybudované v niekoľkých fázach. V tej prvej boli navrhnuté štúdiom Tengbom. Po tom, čo sa do auditória umiestnili veľkoplošné LED obrazovky, dosahujúce rozmery 15 m x 3 m, nasledovalo vytvorenie škrupinovej konštrukcie, ktorá by zároveň umožnila uloženie samostatných betónových panelov. Na kazetovú konštrukciu bolo použitých tak málo materiálov, ako to len bolo možné. Každý z 250 panelov bol zakotvený pomocou 12 na mieru ohýbaných oceľových profilov. Táto forma bola následne vyplnená plastovým granulátom a ďalej ručne tvarovaná tak, aby nadobudla dojem žiadaného 3D povrchu.  So zreteľom na zachovanie transparentnosti a zachovanie akustického komfortu sa realizačný tím rozhodol osloviť výrobcu, ktorý by poskytol ľahčený betón s dobrou pórovitosťou. V dôsledku toho sa o druhú fázu výstavby auditória postarali producenti patentovaného "bublinkového" betónu, pozostávajúceho z kombinácie bublinkovej fólie a pohľadového betónu. Medzi jeho vlastnosti patrí redukcia hluku, znížená tvorba oxidu uhličitého, ale predovšetkým menšia plošná hmotnosť. Povrchová 3D štruktúra ďalej napomohla docieliť správne šírenie zvuku vo vestibule. 

 

 

 

 

Parametrické zaoblenie stien auditóriá prispelo ďalej k tomu, aby mohla byť časť príhovor a menších prednášok uskutočnená aj pred auditóriom. Toto univerzálne a dômyselné riešenie tak umožní, aby sa v tom istom čase mohli konať výraznejšie podujatia a zároveň prebiehať menšie príhovory, ktoré by boli v budúcnosti súčasťou vedeckého týždňa. A zatiaľ čo milióny mikroskopických otvorov absorbujú neželaný hluk, dutiny v bublinkovom betóne ho zas napomáhajú rozkladať v hladine nižšieho registra. Toto riešenie minimalizuje tvorbu komunikačného šumu. 

 

 

karolinska institutet vyskumne centrum vzdelavacia institucia casopis sab beton v interieri stavebnictvo a byvanie

 

 

Podľa slov Oleho Pettera Ottersena, rektora ústavu, to, čo robí túto budovu jedinečnou je otvorenosť priestoru. "Je to fantastický priestor pre vytváranie cenných interakcií a spoluprác. Neo symbolizuje toto všetko svojou architektonikou. V prítomnosti spolupracovníkov a návštevníkov rozličných národností a zamerania tu môžu vznikať magické objavy." 

 

 

karolinska institutet vyskumne centrum vzdelavacia institucia baton v interieri casopis sab stavebnictvo a byvanie

 Každý z 250 panelov bol zakotvený pomocou 12 na mieru ohýbaných oceľových profilov. Táto forma bola následne vyplnená plastovým granulátom a ďalej ručne tvarovaná tak, aby nadobudla dojem žiadaného 3D povrchu.

Foto: Per Lundström/Tengbom

 

 

Projekt si vyžadoval pochopiť a prekonať tradičné koncepty laboratórneho prostredia. Ak sa spoja tí, ktorí majú víziu, skúsenosti a rozumejú potrebám klienta, je možné dosiahnuť to, čo sa podaril ov prípade výskumného centra Neo. Pohľad na interiér centra je totiž dôkazom toho, že tu niečo magické vzniklo.