Čerstvý vzduch je jednou zo základných potrieb človeka. Jeho znížená kvalita, ktorá sa prejavuje zvýšeným obsahom CO2, nízkou alebo príliš vysokou relatívnou vlhkosťou, vysokým obsahom nečistôt a radónu, môže viesť k únave, bolestiam hlavy, poruchám spánku alebo k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu.

 

Nekvalitný vzduch v uzatvorených priestoroch, hlavne čo sa týka vlhkosti, môže prinášať nežiaduce sprievodné javy vo forme tvorby plesní a s tým spojené ďalšie zdravotné problémy. Pri súčasnom trende kvality stavieb s dôrazom na ich vysokú vzduchovú tesnosť, ktorá minimalizuje prienik vzduchu do interiéru infiltráciou, teda prívod vzduchu do interiéru prirodzenou cestou na základe tlakových pomerov medzi exteriérom a interiérom, je aktuálnou témou nútené vetranie. Pod týmto pojmom rozumieme nútené dodávanie vzduchu do interiéru mechanicky, pomocou ventilátorov.

 

 rekuperacia nutene vetranie v interieri spalne entalpicke vymenniky

 

 

Súčasným trendom pri vytváraní zdravého vnútorného prostredia je preto nútené vetranie so spätným získavaním tepla pre vstupujúci čerstvý vzduch do interiéru z odchádzajúceho (odsávaného) vzduchu z interiéru – tzv. rekuperácia. Rekuperácia tepelnej energie medzi vymieňajúcim sa vzduchom sa uskutočňuje v technologických zariadeniach – rekuperačných jednotkách, k výmene energie dochádza vo vstavanom rekuperačnom výmenníku. Vyššou triedou v oblasti rekuperačných výmenníkov sú membránové entalpické výmenníky, ktoré dokážu okrem tepelnej energie vracať do interiéru aj značnú časť vlhkosti a tým zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri.  

 

 

 rekuperacia schema principu fungovania entalpicke vymenniky

 

Tento patentovaný výmenník funguje na princípe nútenej zmeny prúdenia vzduchu jeho jednotlivými vrstvami. Vďaka tomu je čerstvý privádzaný vzduch upravený nielen tepelne, ale aj z hľadiska vlhkosti, vďaka čomu nedochádza k nežiaducemu vysušovaniu interiérového vzduchu v zimnom období. Okrem kvality vzduchu v interiéri je pri rekuperačnom vetraní dôležitá aj energetická zložka tohto procesu, keď z energie odsávaného vzduchu dokážeme získať späť aj viac ako 90 percent, vo väčšine prípadov v priemere približne 85 percent energie.

 

 

 

Vyššou triedou v oblasti rekuperačných výmenníkov

sú membránové entalpické výmenníky,

ktoré dokážu okrem tepelnej energie vracať do interiéru

aj značnú časť vlhkosti a tým zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri.  

 

 

Keďže energetické náklady na ohrev vetracieho vzduchu tvoria podľa normovaných prepočtov približne 30 až 40 percent nákladov na vykurovanie, nedokážeme bez tohto typu vetrania zabezpečiť zaradenie realizovaných stavieb do pasívneho, resp. nízkoenergetického štandardu. Aby bolo možné zabezpečiť požadované normované náklady na vykurovanie, je nevyhnutné prevádzkovať rekuperačnú jednotku kontinuálne, počas celého vykurovacieho obdobia.

 

 

Viac informácii o možnostiach a výhodách rekuperácie vám poskytneme radi na adresách

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:+421 903 512 614, +421 903 512 614
 
 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.