Pin It

 

DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie je kompatibilný s prefabrikovanými a rovnako aj monolitickými železobetónovými stropmi. Umožňuje vytvárať otvorené priestory aj v projektoch s ​​architektonicky náročnými tvarmi.

 

Systém DELTABEAM® od spoločnosti Peikko® predstavuje flexibilné riešenie, vždy na mieru prispôsobené potrebám zákazníka. Poskytuje štíhle a ľahké konštrukčné riešenie, ktoré znižuje objem použitého betónu v konštrukciách a tým aj náklady. Systém má vynikajúcu požiarnu odolnosť bez potreby akejkoľvek dodatočnej požiarnej ochrany.

 

 nosniky deltabeam vystavba konstrukcny system stavebnictvo byvanie

 

 

Štíhly dizajn nosníkov redukuje výšku stropov a celkovú výšku budovy, pričom odstraňuje problémy s vedením HVAC systémov. Nosníky DELTABEAM® môžu byť pripojené k betónovým, oceľovým alebo kompozitným stĺpom, použitím spojov dodaných firmou Peikko®.

 

 nosnik deltabeam predpaty beton stavebne konstrukcie stavebnictvo byvanie

 

Výhody nosníkov DELTABEAM®:
• Veľké rozpätie
• Flexibilný a otvorený priestor
• Väčšia svetlá výška miestností
• Jednoduchá inštalácia HVAC a úspora miesta
• Znížené náklady na vykurovanie a chladenie
• Integrovaná požiarna odolnosť

 

 

Voľbou tenkej stropnej konštrukcie pre váš nový projekt zabezpečíte flexibilitu pôdorysu a viac podlažia pre danú výšku budovy, alebo nižšiu konštrukčnú výšku podlažia. Keďže použitie tenkej stropnej konštrukcie znižuje vnútorný objem na jednotku plochy, náklady na kúrenie a chladenie sú nižšie a budova je energeticky úspornejšie. Extra priestor, získaný s tenkými stropnými konštrukciami, môžete využiť aj na zvýšenie svetlej výšky podlažia, pre zvýšenie pohodlia koncových užívateľov. Pri výstavbe smerom nadol je tiež redukovaná hĺbka výkopu a tým pádom aj náklady na zemné práce.

 

 

VYTVÁRAJTE OTVORENÉ PRIESTORY

Vďaka účinnému spolupôsobeniu ocele a betónu je možné docieliť, aby systém DELTABEAM® ľahko preklenul rozpon medzi stĺpmi vo vzdialenosti aj nad 10 metrov. DELTABEAM® sa často používa v kombinácii s dutinovými panelmi, rozpony kolmé na nosník môžu dokonca presiahnuť 14 metrov. Je preto možné vytvárať bežne otvorené priestory s rastrom až 12 × 16 metrov. Vďaka dlhým rozponom v oboch smeroch, je možné redukovať množstvo potrebných stĺpov. To umožňuje flexibilitu a ľahké zmeny pôdorysov tak, aby vyhovovali rôznym potrebám užívateľov v priebehu celého životného cyklu budovy.

 

 

nosniky deltabeam konstrukcny system predpaty beton stavebny system

 

 

RÝCHLOSŤ A JEDNODUCHOSŤ MONTÁŽE

Keďže sa jedná o prefabrikované konštrukcie, čas na výstavbu sa znižuje a vplyv počasia je minimálna. Vďaka návrhu v 3D prostredí sú nosníky navrhnuté a vyrobené presne na mieru, preto každý nosník presne zapadá do konštrukcie a vopred navrhnutých spojov. Tento detailný proces návrhu spolu s BIM (Building Information Modeling) pomáha identifikovať chyby už v štádiu návrhu a tým zabrániť nákladným zmenám na stavbe. Malá montážna skupina je schopná postaviť viacpodlažnú budovu rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom konštrukčnom systéme, dostupnom v súčasnosti na trhu.

 

nosniky deltabeam konstrukcie stavebnictvo byvanie

 

ARCHITEKTONICKÁ SLOBODA

Menej viditeľných nosníkov a raster s rozmermi až 12 × 16 m otvára neobmedzené možnosti pre návrh interiéru a odstraňuje obmedzenia funkčnosti priestoru. V súčasnosti sú bežné projekty s náročnou architektúrou bez klasických tvarov. Ľubovoľné tvary debnenia integrovaných do nosníkov zabezpečujú viac architektonickej slobody pri zachovaní všetkých výhod, ktoré nosníky DELTABEAM® poskytujú.

 

 

 

Pin It