Ak ste dosiaľ niekoho nevytopili vy, s vysokou pravdepodobnosťou už niekto vytopil vás. V Nórsku je vzhľadom na obrovské škody, ktoré práve takéto úniky vody predstavujú, zákonom určená povinnosť zabezpečiť svoju nehnuteľnosť systémom na ochranu. Vezmime si od Nórov príklad a pristúpme k ochrane pred únikmi vody zodpovedne.
 
 
Takúto stratégiu sa snaží nastoliť spoločnosť M-Rur, ktorá je výhradným zástupcom spoľahlivých systémov Waterguard, určených na monitorovanie úniku vody v objektoch. Ako sa dá predísť ťažkostiam s únikom vody, na to sme sa pýtali Miroslava Holíka, konateľa spoločnosti M-Rur, ktorá na náš trh prináša škandinávsky systém Waterguard.
 
 
Water Guard system proti zatopeniu stavebnictvo byvanie
 
 
V severských krajinách je systém Waterguard známy už od roka 2004. Od tohto roka ste jeho výhradným obchodným zástupcom v Slovenskej i v Českej republike. Prečo práve Waterguard?
Najprv je asi nutné povedať, že naša spoločnosť vznikla ako sesterská spoločnosť nórskej akciovej spoločnosti, ktorá sa zaoberá vodoinštalačnými prácami už od roka 2010. S produktmi firmy Waterguard máme bohaté a najmä pozitívne skúsenosti, prameniace z referencií našich zákazníkov aj iných firiem. Keď však hovoríme o zabezpečení majetku pred vytopením, musíme si uvedomiť aj čoraz naliehavejšiu nevyhnutnosť šetrne zaobchádzať s vodnými zdrojmi. Práve tieto a mnohé ďalšie faktory nás utvrdili v tom, že Waterguard je jednoznačným prínosom pre slovenský a český trh. Treba dodať, že náš systém je schválený nórskym zväzom poisťovní - ak si tam zabezpečíte nehnuteľnosti takýmto systémom, poisťovňa vám dá zľavu na poistení majetku do výšky 30 percent. O takýto systém sa snažíme aj my tu na Slovensku. Zostaňte v suchu i naďalej Systém Waterguard chráni majetok pred vytopením Ak ste dosiaľ niekoho nevytopili vy, s vysokou pravdepodobnosťou už niekto vytopil vás. V Nórsku je vzhľadom na obrovské škody, ktoré práve takéto úniky vody predstavujú, zákonom určená povinnosť zabezpečiť svoju nehnuteľnosť systémom na ochranu. 
 
 
 
Na akej báze funguje tento systém a aké sú jeho prednosti?
Naše systémy fungujú na bezdrôtovej aj na drôtovej báze. Hlavnou výkonnou jednotkou je elektromagnetický ventil, prepojený s elektronickým príslušenstvom. To pri kontakte s vodou okamžite vyšle signál ventilu, ktorý uzavrie hlavný prívod vody do domu. Waterguard disponuje veľkým množstvom modulárnych riešení, ktoré dokážeme prispôsobiť každej požiadavke klienta a budove. Tou najhlavnejšou prednosťou je, že skutočne dokážeme klientovi ochrániť jeho majetok pred únikmi vody.
 
 
Hovoríme o systéme na monitorovanie a zastavenie úniku vody. Ide teda o viacero komponentov, z ktorých takýto systém pozostáva. Aké komponenty však vyberať pri inštalácii?
Výber systému a komponentov určuje predovšetkým typ budovy. Zoberme si ako príklad rodinný dom. Na jeho zabezpečenie zvolíme systém Smart Stop, ktorý sa skladá z elektromagnetického ventilu, riadiacej jednotky (adaptér), centrálnej jednotky (ovládacieho panela) a bezdrôtových senzorov. Elektrický ventil umiestnime za hlavný ventil na prívodnom potrubí a napojíme ho na adaptér. Centrálnu jednotku umiestnime pri vchodových dverách a bezdrôtové snímače na najrizikovejšie miesta v domácnosti, napríklad pod kuchynskú linku, bojler, práčku či kávovar. V prípade, že dôjde k úniku vody pri kontakte s bezdrôtovým senzorom, ten automaticky vyšle signál centrálnej jednotke a elektrickému ventilu, ktorý okamžite uzavrie hlavný prívod vody do domu. S pomocou centrálnej jednotky. Hlavný uzáver vody môžeme vypnúť aj pri odchode z domu. Pokiaľ je snímač pri vchodových dverách, stačí pohodlne stlačiť jedno tlačidlo a je to vybavené. V bytových domoch navrhujeme systém 7-Kanál alebo Smart Basic, ktorým dokážeme zabezpečiť stúpačkové rozvody v paneláku.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 Systémy Waterguard nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.
 
Elektrické ventily sú naprogramované na automatické preskúšanie
 
každých 24 hodín, čím sa zabráni usadzovaniu nečistôt
 
a znefunkčneniu ventilu.
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Čo sa stane v prípade, že systém v budove nájde miesto úniku vody? Aké povinnosti z toho vyplývajú pre správcu a čo všetko zaňho vyrieši systém?
V prípade, že dôjde k úniku vody, systém za- staví prívod vody do objektu, spustí zvukový alarm a označí miesto úniku. V takomto prípade správca alebo majiteľ musí odstrániť vadu a vysuší, respektíve utrie kontakt na senzore, ktorý detegoval únik. Až potom jednoduchým stlačením tlačidla RESET systém otvorí hlavný prívod vody do objektu.
 
 
 
 
Celkové monitorovanie budovy je určite bezpečnejšie. Odporúčate ho však v každom prípade, alebo existuje aj iné, alternatívne riešenie v rámci systému Waterguard?
Celkové monitorovanie budovy je veľmi efektívne, pretože nikdy neviete spoľahlivo určiť, kde môže nastať problém v podobe úniku vody – obzvlášť v prípade porúch, ako je prasknutie vodovodného potrubia zabudovaného v stene. Naši profesionáli vedia presne posúdiť miesta, ktoré sú naj- rizikovejšie a dokážu váš majetok zabezpečiť a odporučiť vám ten najvhodnejší typ systému pre váš dom. Samozrejme, okrem úplného monitorovania budovy máme systém pre bodové monitorovanie, monitorovanie so snímacími vodičmi alebo bezdrôtové monitorovanie.
 
 
waterguard smart stop stavebnictvo byvanie
 
 
 
Systém sa zdá v mnohých bodoch prakticky samostatný. Ako často je však potrebná jeho údržba a čo všetko zahŕňa?
Systémy Waterguard nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Elektrické ventily sú naprogramované na automatické preskúšanie každých 24 hodín, čím sa zabráni usadzovaniu nečistôt a znefunkčneniu ventilu. Bezdrôtové snímače vyžadujú výmenu batérie každé tri roky. Na ich slabý výkon však budete upozornení zvukovým signálom. Klientom spravidla odporúčame, aby si celý systém preskúšali minimálne raz v roku. Na záver jedna praktická otázka. Poskytujete aj odborné poradenstvo, prípadne ponúkate klientom kompletnú montáž systému? Samozrejme, našim klientom ponúkame kompletnú montáž zariadenia, ale taktiež na montáž školíme aj iné inštalatérske firmy.
 
 
 
Vyriešte veľké problémy bez námahy