V Šali ukončili stavebné práce na vzorovej rekonštrukcii rodinného domu, ktorého typ sa nachádza v každej obci na Slovensku. Zásadné úspory energie, zväčšenie obytného priestoru a zdravé a príjemné bývanie – to všetko priniesla rekonštrukcia RenovActive. Slováci získajú návod, ako renovovať staré domy na zdravé a cenovo dostupné bývanie.

 

Spoločnosť VELUX, ktorá je iniciátorom rekonštrukcie RenovActive,verí, že projekt zo Šale bude slúžiť ako vzorový príklad riešenia obnovy starnúceho bytového fondu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 

velux RenovActive SK Ukoncenie stavebnych prac

 

 

 

„Tento jedinečný koncept obnovy je v súlade s túžbou zakladateľa skupiny VELUX, ktorého celoživotným cieľom bolo vytvárať produkty, ktoré sú užitočné pre spoločnosť,”povedal Peter Bang, výkonný riaditeľskupiny VELUX.„Tomuto domovu sa podarilo vdýchnuť druhý život a dnes jednej slovenskej rodine začína nová životná etapa. Ak všakmyšlienka RenovActivedobre zarezonuje, budeme venovať pozornosť naliehavej potrebe renovovať starnúci bytový fond Európy tým, že budeme vytvárať zdravé a energeticky úsporné a dostupné domy, ktoré svojím užívateľom prinášajú zdravé vnútorné prostredie. To je trvalo udržateľné riešenie, ktorému väčšina spoločností nemôže povedať nie."

 

Ukončenie stavebných prác na projekteRenovActiveprebehlo za účasti PetraBanga, výkonného riaditeľaskupiny VELUX, Dagmar Plevačovej, generálnej riaditeľky VELUXSlovensko a Česká republika a Norberta Kurillu, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

 

velux podkrovie spalna po renovacii a rekonstrukcii stavebnictvo byvanie

 

Nová etapa pre RenovActive

Vzorová rekonštrukcia pre zdravé bývanie má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj dom renovovať finančne optimálnym spôsobom. Hlavnými kritériami renovačnéhoprojektu RenovActive je dom, ktorý poskytuje komfortné a zdravé bývanie, je cenovodostupný a opakovateľný. Štvorcový dom zo70. rokov 20. storočia, v akom býva rodina Hučkovcov, nájdete v každej obci na Slovensku. „Na Slovenskusa nachádza 950 tisíc rodinných domov. Z nich prešlo rekonštrukciou len asi 37 %. Na renováciustále čaká niekoľko stoviek tisíc domov,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová, generálna riaditeľka spoločnosti VELUX.

 

velux kuchyna po renovacii ukoncenie projektu renovactive stavebnictvo byvanie

 

Na konci celého procesu rekonštrukcie domu Hučkovcovjezväčšenie obytnej plochy domu na 115 m2, zvýšenie úspor energií až o 80 %, ale najmä zdravé bývanie plné denného svetla a čerstvého vzduchu. „Vnútri budov trávime až 90% času. Je preto nevyhnutné, aby sme v nich vytvárali a udržiavali zdravé a komfortné prostredie.Z našich prieskumovvyplynulo, ževiac ako úspora energiímotivuje Slovákovk renovácii zvýšenie komfortu bývania aRenovActive im ponúka oboje,“ dopĺňa Dagmar Plevačová.

 

Začína saetapa zbierania skúseností s prevádzkou, monitorovania a merania kľúčovýchparametrov, ktoré budú prebiehať v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

7 princípov renovácie a skúsenosti zo stavby

Rekonštrukcia typického štvorcového domu na zdravé a moderné bývanie vychádza zo siedmich jednoduchých princípov, pri dodržaní ktorých možno dosiahnuť rovnaké kvalitatívne parametre na úrovni novopostavených domov.„Projekt sme navrhli v troch finančných variantoch a je dostupný zadarmo, vrátane skúseností, ktoré sme získali pri realizácii,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová.

 

Majitelia štvorcových rodinných domovnájdu na špecializovanej stránke projektu RenovActive kompletný návod, ako dom rekonštruovať a premeniť na zdravé a moderné bývanie. Nechýbajú konkrétne technologické riešenia a rady odborníkov. Poradí tiež, ako rekonštrukciu financovať a ako získať niektorú z rôznych možností štátnej podpory zameranej na obnovu a rekonštrukciu domov.

 

 

velux exterier domu fasada stresne okna revoactive projekt stavebncitvo byvanie

 

 

Čas na renovácie

Podľa dostupných údajov žije v samostatnom alebo v radovom rodinnom dome polovica slovenskej populácie. Ich obyvatelia sú vo väčšine prípadov aj ich vlastníkmi. Stav domu a jeho prípadná obnova je tak na zodpovednosti majiteľov.

 

Prevažná časť budov na Slovensku bola postavená do konca 70. rokov minulého storočia. Tieto stavby už ani zďaleka nespĺňajú dnešné kritériá – či už je to v oblasti energetickej náročnosti alebo v oblasti kvality vnútorného prostredia. „Vzhľadom na fakt, že budovy spotrebúvajú 40 % energie a 90 % budov tu bude aj po roku 2050, je pre splnenie klimaticko-energetických cieľov nevyhnutné zvýšiť tempo zdravej a udržateľnej obnovy budov. A práve tento projekt ukazuje cestu, ktorou by sme sa mali vydať a byť inšpiráciou pre iných,“konštatuje Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

 

Na príklade domu Hučkovcovzo Šale sa Slováci budú môcť presvedčiť, že mladá rodina môže v renovovanom dome žiť moderne, zdravo a súčasne mať nízke náklady na prevádzku.

 

 

 

O projekte RenovActive

Koncept opakovateľnej cenovo dostupnej renovácie budov do aktívneho štandardu s názvom RenovActive je odpoveďou Veluxu na problémy, ktoré vyplývajú zo starnutia bytového fondu v Európe. Projektom RenovActive sa spoločnosť rozhodla aktívne podporiť urýchlenie renovačných procesov v Európe. Pilotný projekt úspešne realizovala symbolicky v belgickom Bruseli – meste, kde sa koncentruje tvorba európskej legislatívy. Primárnym cieľom bolo dokázať finančnú realizovateľnosť rekonštrukcie aktívneho domu v kontexte európskeho sociálneho bývania.

 

 

 

 

Viac o projekte RenovActive Slovensko sa dozviete na

www.renovactive.sk alebo na Facebooku