Pin It

 

 

V konkurenčnom prostredí rozhodujú o úspechu detaily. Efektívnejší predaj, vyššia produktivita, a zároveňdetailná kontrola nákladov -to všetko môže mať firma pod dohľadom cez moderný online softvér.

CorpFlow je vysoko sofistikované moderné online riešenie pre komplexný manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku, ktoré Vám vďaka implementovaným manažérskym nástrojom prinesie bezprostrednézvýšenie efektivity práce a zosúladenie všetkých vnútrofiremných procesov. Či pôsobite v oblasti služieb, alebo výroby, riešenie CorpFlow je vďaka svojej unikátnosti, ako jeden z mála produktov na trhu, možné v plnom rozsahu implementovať pre akúkoľvek oblasť podnikania. Medzi našich spokojných klientov patria tak združenia, stavebné a strojárskespoločnosti, ako aj marketingové agentúry či konzultačné spoločnosti.

 

Slide 03 corpflow

 

 

S CorpFlow nadobudnete nielen unikátny prehľadný a intuitívny nástroj pre riadenie Vašich projektov a tímovú komunikáciu, ale predovšetkým prehľad a poriadok vo Vašich projektoch a obchodných prípadoch. Všetky moduly CorpFlow sú vzájomne prepojené za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity Vášho podnikania.   

 

 

FUNCTIONS corpflow

 

Výhody CorpFlow aplikácie

Implementáciou CorpFlow získate unikátne inovatívne riešenie s intuitívnym užívateľským rozhraním a dostupnosťou kdekoľvek a kedykoľvek, ktorým zautomatizujete, a zároveň vylepšíte všetky doterajšie vnútrofiremné činnosti, a to všetko za veľmi nízke investície v porovnaní tak s konkurenčnými produktmi, ako i s dosiahnutým prínosom pre Váš každodenný business bez nutnosti jednorázovej vysokej investície.

Využitím možnosti personalizácie a prispôsobeniana mieru Vašich potrieb, dosiahnetenielen dokonalé zastrešenie pre všetky Vašesúčasné procesy a agendu, ale imožnosť doplnenia akejkoľvek novej funkcionality vyhovujúcej Vaším požiadavkám do jediného systému.

 

 

Ako sa realizuje implementácia CorpFlow?

Nakoľko považujeme každého, i potenciálneho, klienta za individualitu s jedinečnými požiadavkami na aplikačné vybavenie, nebudeme Vám ponúkať to, čo ponúkajú iní všetkým – poskytujeme výlučne jedinečné riešenia pre jedinečných klientov. Pri úvodnej analýze, ktorá je v bezplatná,spoločne vyberieme potrebné moduly a funkcionalitu, ktorú potrebujete. Po nacenení Vašich požiadaviek Vám bude predložený návrh nájomnej zmluvy, postupu implementácie, ochrany dát – GDPR, podmienok a dostupnosti servisu a podpory.

 

Po podpise zmluvy Vám budú sprístupnené všetky požadované štandardné – základné moduly, v prípade požiadaviek na nové funkcie, špecifické rozšírenia, prepojenia či zmeny, prichádzajú na rad naši analytici, ktorí sa postarajú o detailne spracované špecifikácie Vašich požiadaviek, na základe ktorých Vám náš tým vývojárov a testerov pripraví a implementuje želané riešenia v čo najkratšom možnom čase. Naša starostlivosť nekončí odovzdaním produktu, samozrejmosťou je nepretržitá užívateľská podpora pre všetkých našich klientov a ich zamestnancov.

 

 Slide 01 corpflow

 

Aké nástroje prináša CorpFlow?

 

CRM | FIRMY | UŽÍVATELIA - Základným atribútom sú užívatelia a firmy s prepojením na pracovnú činnosť (aktivity, úlohy, projekty). Výsledkom sú prehľady, reporty, štatistiky a história všetkých súvisiacich činností v relácii ku konkrétnemu klientovi alebo obdobiu.

 

AKTIVITY | ÚLOHY | VÝKAZ PRÁC - Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a byť schopný ich pracovný čas efektívne využiť! Získajte detailné prehľady výkazov prác, operatívne pridávajte úlohy a spravujte pracovné týždne.

 

DOCHÁDZKA | ABSENCIE | ŽIADOSTI - Využívajtevšetkyvýhody HR modulu! Získajte prehľad o príchodoch, odchodoch a absenciách, schvaľujte dovolenky a absencie, alebo pohodlne vytvárajte exporty, mzdové reporty, či iné štatistiky, a to bez ohľadu na to, aký dochádzkový systém aktuálne používate.

 

DOPRAVA | KNIHA JÁZD | GPS – Spravujte svoj vozový park, vytvárajte objednávkyna dopravu, alebo využívajte elektronickú knihu jázd.

 

WORKFLOW | EVIDENCIA, SCHVAĽOVANIE A KONTROLA –Vybavte všetko on-line na jednom mieste!Objavte unikátny systém správy, schvaľovania a kontroly dokumentov, či nákupov a procesov,to všetko s využitím kontrolných mechanizmov,zaužívaných postupov riadenia, automatických upozornení a prehľadnej histórie.

 

FAKTURÁCIA | DOKUMENTY - Vytvárajte a spravujte faktúry a dokumenty rýchlo a jednoducho!Integrujte možnosť vytvárania faktúr alebo iných štandardizovaných dokumentov do ľubovoľného modulu. Súčasťou modulu sú aj exportno-importné rozhrania pre učtovné programy.

 

PROJEKTY | TÍMOVA PRÁCA - Získajte jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový a tímový komunikačný nástroj!Prehľad a poriadok v obchodných prípadoch a projektoch Vás zaručene prekvapí.

 

VÝROBA | RIADENIE ZÁKAZIEK –Zaveďte efektívne plánovanie a riadenie zákaziek v reálnom čase!Kontrola nad nákladmi, zvýšenie efektivity a zlepšenie plánovania výroby sú okamžité.Modul pokrýva celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu až po záverečnú fakturáciu.

 

Aboutt tablet corpflow

 

STAVEBNÝ DENNÍK A PREHĽADY – modul a rozšírenie určený pre stavebné spoločnosti ako rozšírenie projektov s poskytnutím prehľadov o priebehu stavby jednotlivých úloh v procese výstavby s možnosťami prepojenia na iné moduly ako výkazy, HR, fakturácia a doprava.

 

SERVIS / REKLAMÁCIE - Modul určený pre komplexné a prehľadné plánovanie a vykonávanie servisných úloh a reklamácií s možnosťami notifikácií, pripomienok, prehľadov, prerozdeľovania úloh a exportu dokumentácie.

 

SKLADY | OBCHOD - Evidencia nakúpených a predaných položiek/tovaru s prepojením na projekty / obchod, výrobu, fakturáciu, dodacie listy a iné výstupné dokumenty s možnosťami komplexných prehľadov a štatistík.

ŠTATISTIKY | EXPORT A INTEGRÁCIA - Prepojením jednotlivých modulov (napr. HR, výroba, sklady a výkazy) získate komplexný prehľad nad riadením projektov, výroby a súvisiacimi nákladmi ako aj nad utilizáciou a efektivitou pracovného času.

 

E-SHOP - Užívateľsky jednoduchý modulárny systém pre správu on-line predaja bez obmedzení počtu položiek a užívateľov s dostupnou podporou a možnosťou vytvorenia individuálneho dizajnu pre moderný a dostupný e-shopu. Optimalizované stránky a prepojenie pre sociálne siete.

 

CMS - Bezpečné a intuitívne CMS riešenie pre správu Vašej internetovej stránky s dostupnou podporou a individuálnym dizajnom na mieru. 

 

CLOUD | ŠIFROVANÉ ÚLOŽISKO - Majte svoje dáta dostupné kdekoľvek, kedykoľvek a z čo najväčšieho počtu zariadení! Corp-Cloud umožňuje ukladanie, zdieľanie a synchronizáciu dokumentov medzi zariadeniami (PC, tablet, smartfón)

.

E-LEARNING - Pripravujeme cenovo dostupný e-Learning modul ako súčasť CorpFlow riešenia, ktorý na jednom mieste prinesie videá, dokumenty a online kurzy,a to bez obmedzení, s rýchlym vyhodnotením a dostupnosťou pre zamestnancov na pracovisku alebo doma.

 

 

 

Pin It