Pin It

 

Je tu niekto, kto pozná tajomstvo moderného života a napriek tomu toto tajomstvo pracuje potichu niekoľko storočí. Za posledných 80 rokov ťažili tieto tajomstvá zo skál, v ktorých boli ukryté. Dnes minerálna vlna zlepšuje podmienky a komfort života všetkými spôsobmi.

 

Odomknite silu ukrytú v kameni.“

 

 

Vedeli ste o tom, že do roku 2050 viac ako dve tretiny svetovej populácie budú bývať v mestách? Táto masová urbanizácia prináša mnoho výziev v oblasti zdravia a stavu ľudí, bezpečnosti a všeobecnej kvality života. Práve preto produkty z kamennej vlny ROCKWOOL sú nehorľavé a výrazne prispievajú k zníženiu nákladov na energie. Kamenná vlna patrí do skupiny izolačných materiálov vyrobených z prírodných surovín, ako je čadič a gabro.

 

 

20170215 gmc pho 637

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7 benefitov kamennej vlny

 

1. Nehorľavosť

Kamenná vlna má schopnosť odolávať teplotám až do 1000°C. Je jedným z najbezpečnejších izolačných materiálov.

 

 

2. Tepelná pohoda

Udržiava stabilnú teplotu v budove počas celého roka. V zime zabraňuje únikom tepla, v lete pomáha obmedziť prehrievanie interiéru.

 

 

3. Akustická pohoda

Pohlcuje a tlmí nežiadúci hluk. Minimalizuje šírenie hluku a pomáha vytvoriť tiché prostredie.

 

  

4. Dlhodobá stálosť 

Vďaka špeciálnej štruktúre je kamenná vlna tvarovo stála, pružná, zachováva si svoju hrúbku i tvar. Izolácie preto zostávajú funkčné desiatky rokov.

 

 

5. Estetika

Architekti dokážu kamennú vlnu včleniť do fasád moderných objektov.

 

 

6. Paropriepustnosť

Táto vlasnosť zachováva priedušnosť stien, neposkytuje živnú pôdu pre plesne, huby a mikroorganizmy, a preto prispieva k zdravej mikroklíme budovy.

 

 

7. Obnoviteľnosť

Ako prírodný materiál môže byť mnohokrát spracovávaná, znovu a znovu recyklovaná.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Prečo práve kamenná vlna?

Energeticky úsporné stavebníctvo neznamená len úsporu vo vlastnej peňaženke, ale je to aj dôležitý prínos v oblasti životného prostredia. Vyrába sa tavením rozdrvenej horniny pri teplote 1 500°C. A z minerálneho kameniva sa stáva láva, ktorá sa pretvára na vlákna, následným ochladzovaním vzniká vlna. Kamenná vlna je vďaka nehorľavosti a vyššej objemovej hmotnosti vhodná na izolácie konštrukcií s vyššími nárokmi na požiarnu odolnosť. Výsledkom je kamenná vlna v podobe dosiek alebo pásov. Výrobný odpad sa spätne lisuje na brikety a znovu sa využíva ako vstupná surovina vo výrobnom procese.

 

 

 

 

20180125 rw cwe d prod 4

 

 

 

 

Rozmanitá využiteľnosť

Dosky z kamennej vlny sa využívajú ako izolácia pre šikmé strechy a pre ploché strechy, izolácia akustickej priečky alebo predsteny, izolácia podláh a stropov, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu aj ako izolácia pre fasády.

 

 

 

 

Bezpečný domov a šetrnosť k prírode dlhodobo znižujú energetickú náročnosť budov, prispievajú k znižovaniu emisií škodlivých látok a tým k trvalo k udržateľnému rozvoju. Izolácie z kamennej vlny sú dlhodobé a stále , pretože sú vyrobené z prírodných surovín ako je čadič a gabro, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Zaručujú tak životnosť niekoľko desiatok rokov. Výhodou kamennej vlny je jej nehorľavosť, ktorý výrazne zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov. Vďaka akustickým vlastnostiam pohlcuje nepriaznivé zvuky. Paropriepustná kamenná vlna vytvára zdravú mikroklímu v budove a prispieva ku komfortu bývania.

 

 

 

Izolujte nehorľavým materiálom 

www.rockwool.sk 

 

Pin It