Slováci v súčasnosti neuprednostňujú priamu výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Dôvodov môže byť hneď niekoľko: v prvom rade je to nedostatok informácií, ktoré sú sprevádzané mýtami. Ani finančná podpora zo strany štátu Slovákov nenadchne.

Na Slovensku patrí fotovoltika ešte stále na okraj pozornosti, preto vám predstavíme niekoľko mýtov o výrobe elektriny zo slnka, ktoré sa v článku budeme snažiť vyvrátiť a vysvetliť. 

Výroba elektrickej energie pomocou fotovoltaických systémov by mala predstavovať v prvom rade dosiahnutie takého stavu, pri ktorom bude mať elektrická energia vyrobená z fotovoltiky rovnakú hodnotu ako cena elektrickej energie dodávanej distribučnou spoločnosťou konečnému spotrebiteľovi. Takýto stav sa nazýva aj sieťová parita a v niektorých oblastiach štátov v južnej Európe (Taliansko) sa im ho podarilo dosiahnuť už v tomto roku. Na Slovensku sa predpokladá, že tento jav dosiahneme až v horizonte 5 rokov.

 

solarne panely myty byvanie trnedy

 

Mýty a fakty o FV

1. Slovensko má málo slnečného žiarenia
Máme viac slnečného žiarenia ako krajiny Nemecko, Česko, Belgicko alebo Veľká Británia. V spomenutých krajinách funguje reálna podpora fotovoltaiky napriek tomu, že nedisponujú ako krajina množstvom slnečného žiarenia. Strešné systémy sa javia ako vhodná alternatíva v obytných, priemyselných a komerčných zónach. Zamerať sa však treba na výber vhodných segmentov strechy a výpočet ročného potenciálu výroby elektrickej/tepelnej energie.

 

2. Fotovoltika spotrebuje viac energie, ako sama vyrobí
Panely vyrobia počas prevádzky 6- až 16-krát viac energie, ako spotrebujú. Dôležitejšia otázka by mala znieť, ako využiť prebytočnú energiu v domácnosti a ako ju uskladniť alebo v treťom prípade ako ju ďalej posunúť do distribučnej siete. Zatiaľ u nás nie je možné vyrobenú elektrickú energiu predávať, ale len voľne distribuovať do siete.

 

3. Materiály na výrobu panelov sú škodlivé pre životné prostredie
FV panely sa recyklujú, pri výrobe neutralizujú odpad z ťažkých kovov, ich technológia sa vyznačuje veľmi nízkou produkciou skleníkových plynov, takže v konečnom dôsledku nie sú vôbec škodlivé pre životné prostredie.

 

solar

 

4. Fotovoltika je drahá
Transparentná a pevne stanovená výkupná cena elektriny zo slnečnej energie bude každoročne pre nové inštalácie klesať, pričom cena konvenčnej elektriny bude neustále narastať. Predpokladalo sa, že v rokoch 2015 až 2018 sa dosiahne tzv. grid-parity, čiže rovnaká výkupná cena bude rovnaká s bežnou predajnou cenou. Tento stav sa Slovensku napriek predpovediam, nepodarilo dosiahnuť.

 

tesla solar panels powerwall 2PKK

 

5.Technológia je nestabilná
Vplyvy a krátkodobé zmeny výroby slnečnej elektriny vytvárajú predikovateľnú dennú krivku výroby, takže reálne existujú a už sa vyvíjajú ďalšie modely na predikciu výroby v časovom horizonte niekoľkých hodín až dní. Fotovoltika sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, FV panely sú schopné pracovať bez poruchy dlhé roky. Výrobcovia panelov zaručujú ich životnosť zvyčajne na 20 rokov.

 

Nie vždy najlacnejšia alebo najdrahšia voľba je aj efektívna voľba.

 

Ak vás článok presvedčil a premýšľate o inštalácií vlastnej elektrárne do vášho domčeka, na chatu alebo do novostavby obráťte sa na niekoho, kto sa v danej oblasti pohybuje niekoľko rokov. Niekoho, kto pozná inovatívne riešenia a poradí vám vo voľbe najefektívnejšieho získavania elektrickej energie zo slnka. Zákazník by si mal vybrať zhotoviteľa na základe referencií, a nie kvôli lacnejšiemu riešeniu. Veľa krát sú drahé riešenia prekombinované a naopak lacné riešenia nedostačujúce. 

Viac informácií nájdete na: www.fotovolticke-panely.eu

Pin It