Spoločnosť HELUZ pripravila tradičnú akciovú ponuku. Nákup tehál HELUZ bude odmenený v rámci Jarnej akcie HELUZ 2020. 

Nosné žalúziové a roletové preklady HELUZ za 1 €/ks získajú stavebníci k svojej objednávke muriva HELUZ FAMILY alebo HELUZ FAMILY 2in1 v rámci Jarnej akcie HELUZ 2020 (10. februára – 30. apríla 2020). Tá je určená pre koncových zákazníkov (fyzické osoby), ktorí si objednajú stavebný materiál HELUZ na hrubú stavbu vlastného rodinného domu na Slovensku a odoberú ho v stanovenom termíne. Viac na https://www.heluz.sk/akce.

Nevyhnutnou podmienkou je registrácia do 14. apríla 2020, spracovanie Výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie a dodanie stavebného materiálu od spoločnosti HELUZ. Na jednu stavbu je možné akciovú ponuku nárokovať iba raz. Za každých odobraných ucelených 15 paliet obvodového muriva HELUZ FAMILY alebo FAMILY 2in1 má zákazník nárok na jeden nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ za 1 €/ks vrátane DPH.

 

PREKLAD HALUZ FAMILY 3in1 nosny Zdroj HELUZ 1

 

Základné kroky na získanie nosných žalúziových a roletových prekladov HELUZ za akciovú cenu 1 €/ks:

1. Prvým krokom je registrácia do 14. apríla 2020 pomocou webového formulára na stránke www.heluz.sk/akce. 
2. Po otvorení registračného formulára vyberte jednu z možností: 
A) Áno, mám výkaz výmer a chcem sa registrovať. 
B) Chcem vypracovať výkaz výmer a registrovať sa. 
C) Chcem sa iba registrovať a zatiaľ nemám projektovú dokumentáciu.
3. Registráciu potvrdí spoločnosť HELUZ automatickým e-mailom. 
4. Spoločne s vypracovaným výkazom výmer zákazník dostane kupón so zľavovým kódom, ktorý je potrebné starostlivo uschovať pre ďalšie použitie, napríklad na prístup do sekcie Môj HELUZ 
5. Pri objednaní stavebného materiálu u zmluvného partnera spoločnosti HELUZ je nutné predložiť kupón so zľavovým kódom a požiadať predajcu o uvedenie zľavového kódu do objednávky v spoločnosti HELUZ. Bez tohto údaja v objednávke nebude možné akciovú výhodu získať!

PREKLAD HALUZ FAMILY 3in1 nosny Zdroj HELUZ 2

 

Dôležité termíny a podmienky akcie:

• registrácia od 10. februára 2020 a do 14. apríla 2020,
• objednanie stavebného materiálu HELUZ od 10. februára 2020 do 30. apríla 2020,
• vývoz stavebného materiálu do 14. mája 2020, so zloženou kauciou do 29. mája 2020,
• pri objednaní nosných žalúziových a roletových prekladov HELUZ dĺžky 2750 mm a dlhšie (zákazková výroba) môže byť dodacia lehota až 5 týždňov od dátumu objednania, 
• za každých odobraných ucelených 15 paliet obvodového muriva HELUZ FAMILY alebo FAMILY 2in1 má zákazník nárok na jeden nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ za 1 euro/ks vrátane DPH

 Viac informácií nájdete na: heluz.sk

Pin It