Lightning

Hromy a blesky už „nebijú“ len pod Tatrami. Každoročné sucho a teplo spôsobujú veľké búrky spolu s bleskami prevažne nad celým Slovenskom a vedia narobiť značné škody.e img 155

 

Poškodený alebo úplne zničený televízor, domáce kino, počítač, poškodený internet či router - to sú najznámejšie následky veľkých búrok. V súčasnosti sú naše domácnosti preplnené spotrebičmi, pri ktorých je materiálna hodnota relatívne nízka, no hodnota ich dát môže byť niekoľkonásobne vyššia.

Základom kompletnej a spoľahlivej ochrany pred bleskom a prepätím je vonkajšia ochrana pred bleskom - ľudovo povedané hromozvod (správny výraz je bleskozvod). K bleskozvodu patrí aj správne uzemnenie budovy. Aktívny bleskozvod je atmosferické vysoko pulzujúce napäťové zariadenie vo vyhotovení z nerezovej ocele, neobsahujúce žiadne rádioaktívne ani elektrické napäťové zariadenie.

 

Systém WAT Franklinplus je nová technológia v produkcii aktívnych bleskozvodov vyvinutá v USA, s ktorým sa významne zvyšuje presnosť a spoľahlivosť. Vďaka robustnej konštrukcii sú aktívne bleskozvody WAT Franklinplus schopné bezchybnej funkcie i vo veľmi nepriaznivých klimatických podmienkach po celú dobu životnosti 50 rokov.

ochrana pred bleskom hromozvod byvanie bleskozvod

 

Výhody

  • zabránenie tvorby vedľajších výbojov pri údere blesku
  • minimálne narušenie strešnej krytiny a konštrukcie objektov
  • bezproblémové zakomponovanie zberných vedení a zvodov do modernej architektúry budov
  • vysoké zabezpečenie elektrického a elektronického vybavenia budov
  • minimalizácia rozsahu montážnych prác
  • minimalizácia nákladov na opravy, údržbu a revízie
  • menší rozsah zemných prác v občianskej zástavbe
  • bezúdržbová prevádzka

 

Ako WAT Franklinplus funguje?

Air terminál vysiela vysoko pulzujúci napäťový signál s presne určenou a riadenou frekvenciou a amplitúdou, to znamená, že v čase búrky získava svoju energiu z okolitého elektrického poľa. Výsledkom tejto činnosti je zachytenie výboja blesku.

Prináša vyššiu účinnosť pri zachytávaní bleskov ako klasický tyčový bleskozvod. Keď sa blesk priblíži k zemi, vznikne na bleskozvode korónový výboj. Vďaka svojmu inicializačnému predstihu vysiela zachytávač WAT Franklinplus vysokonapäťový signál s presne určenou a  riadenou frekvenciou a amplitúdou. Hrot následne zachytáva blesk a odvádza ho tak do zeme.

 

 OPTIMA KOŠICE

OPTIMA KOŠICE

PLAZA BEACH SOLIVAR PREŠOV

PLAZA BEACH SOLIVAR PREŠOV

 PROJEKT VEŽA

KOSTOL LIPTOVSKÁ KOKAVA

  

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím sú v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk je zavedený do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch je možné zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami, konštruovaných podľa požiadaviek. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím sú v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. El- Projekt zabezpečuje všetky potrebné výpočty programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software.

 

 

main logo

 

 

Viac informácií nájdete

Pin It