Sara Kulturhus Skelleftea White ArkitekterV severním Švédsku se staví na světě nejvyšší dřevo-hliníková budova čítající 20 pater. Objekt navržený architekty z kanceláře White Arkitekter, v němž bude mj. koncertní sál, wellness & spa a hotel, je ukázkovým příkladem realizace myšlenky ekologické výstavby. Kulturní dům Sara ve Skellefteå vybavený nejpokročilejšími hliníkovými systémy ALUPROF bude otevřen v létě 2021.

 

Budova, jejíž výstavba byla zahájena na podzim roku 2018, má být symbolem a dominantou této části země. Kulturní dům byl pojmenován na počest přední švédské spisovatelky Sary Lidman, která pochází z tohoto regionu. Myšlenkou, která inspirovala autory, bylo vytvoření objektu spojujícího kulturu a zábavu. Budou se zde pořádat mj. inspirativní setkání, výstavy, koncerty, představení a bankety. Sara Kulturhus se stane dynamicky se rozvíjejícím prostorem pro obyvatele města a návštěvníky z celého Švédska a ze zahraničí.

Objekt se skládá ze dvou segmentů: nízké, čtyřpodlažní budovy, ve které je naplánováno šest konferenčně společenských sálů pro více než 3200 osob, a osmdesát metrů vysoké věže s 250 luxusními hotelovými pokoji, restaurací s panoramatickým výhledem a wellness & spa.

 

Nejvyšší dřevěná budova na světě

Cílem firem spolupracujících na investici je výstavba ekologicky šetrné a energeticky úsporné budovy. Objekt, pro jehož výstavbu se používá hlavně dřevo, hliník a sklo, splňuje strategii dřevostaveb, kterou schválila obec Skellefteå. Skandinávská tradice stavění ze dřeva se zde setkává s nejnovějšími inženýrskými řešeními, díky nimž je investice příkladem udržitelného projektování a ekologické výstavby.

Spodní část budovy, v níž sídlí samotný kulturní dům, vznikla z prefabrikovaného dřeva vyztuženého betonovými panely, které nesou tíhu věže. Zasklení bylo provedeno ze systému MB-SR50N HI+ ALUPROF speciálně upraveného pro tuto investici.

Fasáda v nižší části budovy byla provedena ze systému MB-SR50N HI+, který může být vybaven zasklením do 1100 kg, což umožňuje dosáhnout úžasných panoramatických výhledů z vnitřku budovy. Kromě estetických předností systém zaručuje dlouhou životnost a pevnost konstrukce. Sloupko-příčková stěna má polyetylenový izolátor, který poskytuje velmi dobrý prostup tepla (Uf od 0,59 W/m2K) a akustickou izolaci, což navíc usnadňuje montáž fasády. Kromě toho má systém MB-SR50N HI+ certifikát Institutu PHI Darmstadt v nejvyšší třídě+, a proto je doporučován pro výstavbu pasivních budov – říká Piotr Mika, vedoucí oddělení technické podpory ALUPROF SA.

Hotelová část je provedena z prefabrikovaných dřevěných modulů pokojů s panoramatickým zasklením, odrážejícím oblohu. Vyvolává to dojem volně plovoucí věže nad kulturním domem. Charakteristickým rysem konstrukce fasády je použitá technologie tzv. dvojité kůže, která zvyšuje energetickou účinnost objektu. Fasádu kulturního domu tvoří dvojité zasklení, které vytváří dojem splynutí s okolím. Vnější plášť je založen na systému MB-SW55 ALUPROF vyhrazeném pro tuto realizaci, který získal environmentální certifikaci BVB s hodnocením GOLD/BREEM SE. Trojité zasklení z vnitřní strany je provedeno ze systému MB-86 SI, který se vyznačuje vysokou pevností profilů a dobrým prostupem tepla (Uf od 0,92 W/m2K).

 Projekt Skellefteå Kulturhus získal cenu MIPIM Architectural Review Future Projects Awards na mezinárodním setkání realitního oboru pořádané každoročně v Cannes. Byl také nominován na World Architecture Festival 2018 a MIPIM Awards 2018 v kategorii Best Futura Project.

 

Lídr trhu a určovatel trendů 

Firma ALUPROF SA patří do kapitálové skupiny Grupa Kęty SA – kótované na Burze cenných papírů ve Varšavě, nejmodernější a nejrychleji se rozvíjející výrobní firmy v hliníkovém průmyslu ve střední a východní Evropě. Aluprof je zároveň jedním z oborových lídrů v Evropě díky tomu, že dodává řešení s nejvyšší uznávanou kvalitou. Firma má pět výrobních závodů v Polsku a devět obchodních společností v Evropě a USA. Je přítomná v 55 zemích a expanduje na další světové trhy. Firma dodává moderní fasádní a protipožární systémy, konstrukce proti vloupání a energeticky úsporná řešení používaná v pasivní výstavbě, hliníkové okenní a dveřní, vratové a roletové systémy. Řešení firmy splňují nejpřísnější požadavky na moderní výstavbu.

 

Pin It