Peikko 1

Testovanie spriahnutých nosníkov DELTBEAM®.

 

Kríza ako jedinečná príležitosť na skokové zmeny smerom k rýchlejšej, efektívnejšej a bezpečnejšej výstavbe. Viac nám o výhodách súčasnej situácie porozprával Ján Bujňak, viceprezident spoločnosti PEIKKO pre vývoj.

 

„Na Slovensku dominujú tradičné stavebné postupy a celé naše odvetvie žije na technologický dlh,“ hovorí Ján Bujňák, viceprezident fínskej spoločnosti Peikko. Peikko chce aj na slovenskom trhu presadiť inovatívne riešenia, ktoré sa už dnes hojne využívajú v západnej a severnej Európe. Časť z nich sa vyvíja a testuje aj na Slovensku.

 

Hoci to v médiách či od politikov často počúvame, Slovensko nie je len montážnou dielňou Európy. Príkladom môže byť fínska spoločnosť Peikko, ktorá okrem veľkého výrobného závodu v Kráľovej nad Váhom zabezpečuje testovanie, projektovanie, ale aj vývoj nových produktov vo viacerých pracoviskách na Slovensku.

 

Čo je na ponuke fínskej rodinnej firmy také výnimočné?

Škandinávci desiatky rokov zdokonaľovali to, čo sme my v roku 1989 takmer celkom zavrhli: rýchlu modulárnu výstavbu, ktorá si v našom priestore „pošramotila“ povesť pri výstavbe panelákových sídlisk. „Pri tomto spôsobe výstavby sa nosná konštrukcia budovy poskladá na stavenisku z vopred pripravených oceľových prvkov ako stavebnica,“ približuje výhody modulárneho systému Ján Bujňák.

 

Keď vedci podporujú výrobu

Súčasná koronakríza je príležitosťou na reštart, vyčistenie trhu a jeho zmeny. A postupne sa bude musieť meniť aj naše stavebníctvo. „Peikko kladie veľký dôraz na inovácie a snaží sa zákazníkom prinášať neustále nové produkty a kontinuálne vylepšovať tie existujúce. Pre nás je dôležité, že sme na Slovensku dostali nielen príležitosť vyrábať, ale aj podieľať sa na tomto vývoji,“ hodnotí Ján Bujňák. Do výskumu a vývoja investuje spoločnosť v posledných rokoch 2 – 4 % ročného obratu, čo predstavuje sumy v miliónoch eur.

 

Peikko 2

Ján Bujňák (vpravo) pri testovaní produktov DELTABEAM®

 

Výskumné a vývojové pracoviská spoločnosti

Prvé pracovisko na Slovensku vzniklo v roku 2007 a od začiatku úzko spolupracuje so skúšobným laboratóriom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Dnes sa veľa rozpráva o tom, že výskum by mal byť prepojený s výrobou, no v tomto prípade kompetentní už dávno pochopili, že to je jediný spôsob, ako dosiahnuť udržateľnosť výrobného závodu Peikko na Slovensku. Nielen v Žiline, ale aj v Bratislave sa podarilo realizovať veľmi dôležité testovanie produktov. „Skúmali sme, koľko znesie náš skrutkový spoj na panely v rôznych extrémnych podmienkach a situáciách, “približuje svoju vedeckú prácu Ján Bujňák. Výsledkom bolo hneď niekoľko príspevkov do odborných medzinárodných časopisov, napríklad ACI – American Concrete Institute alebo FIB – Federation Internationale du Beton. Sú to dve významné medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú tvorbou noriem pre navrhovanie betónových konštrukcií. „Dalo by sa povedať, že z toho mála pôvodných výsledkov výskumu zo Slovenska, publikovaných v serióznych vedeckých časopisoch, má hneď niekoľko priamy súvis s vývojovými aktivitami firmy Peikko,“ zdôrazňuje vedec a manažér. Všetky tieto aktivity sú pritom financované z vlastných zdrojov spoločnosti, nečerpajú sa na ne žiadne eurofondy, dotácie ani daňové úľavy.

 

Digitalizácia v stavebníctve

Čoraz viac sa presadzujú technológie, ktoré uľahčujú prácu na projektoch. Patrí medzi ne napríklad BIM (Building Information Modeling), ktorý sa dostáva do popredia už aj na Slovensku a pri návrhu riešení a tvorbe výrobnej dokumentácie ho využíva aj Peikko. Umožňuje virtuálne modelovať budovu a zdieľať informácie so všetkými účastníkmi projektu na virtuálnom úložisku v reálnom čase.

 

Modulárny systém DELTABEAM® Frame

Peikko aktuálne ponúka investorom možnosť prekresliť a prepočítať ľubovoľný projekt, navrhnutý s použitím klasických stavebných postupov, do modulárneho systému DELTABEAM® Frame. „Investovali sme veľa zdrojov aj energie do digitalizácie a vývoja softvérových riešení, ktoré záujemcom ponúkame bezplatne. Architekti či projektanti majú k dispozícii knižnicu našich výrobkov, ktoré si môžu stiahnuť a vložiť priamo do svojho projektu. To výrazne zjednodušuje a zrýchľuje celý proces prípravy,“ uzatvára tému Ján Bujňák.

 


 

Spoločnosť Peikko Group Oy je rodinným podnikom založeným v roku 1965 vo Fínsku. Špecializuje sa na návrh a výrobu rôznych oceľových prvkov do železobetónových konštrukcií bytových a nebytových pozemných stavieb (monolitických i prefabrikovaných) a návrhom a výrobou samotnej nosnej rámovej konštrukcie budov.

Celosvetovo zamestnáva takmer 1 900 ľudí a ročný obrat vlani dosiahol cca 230 miliónov eur, čo predstavuje približne päťpercentný medziročný nárast, dosiahnutý prevažne na európskych trhoch.

Svojich 11 výrobných závodov má vo Fínsku, na Slovensku, v Litve, Nemecku, Rumunsku, Maďarsku, Rusku, Spojených arabských emirátoch, Číne, Spojených štátoch amerických a v Austrálii. Primárne pôsobí Peikko v Európe, USA a Kanade, na Blízkom východe, v Číne, v južnej a východnej Ázii a v Austrálii a celosvetovo má viac ako 30 predajných pobočiek na všetkých kontinentoch.

Jej dcérska firma Peikko Slovakia, s. r. o., so sídlom v Kráľovej nad Váhom (v okrese Šaľa), je s takmer 360 zamestnancami druhým najväčším výrobným závodom Peikko Group Oy.

 

Pin It