slamene domy

Spoločnosť kladie čoraz väčší dôraz na vývoj a používanie ekologických stavebných materiálov, ktoré majú nízky alebo žiadny dopad na životné prostredie. Moderná doba si vyžaduje moderné a hlavne trvalo udržateľné riešenia. Jedným z týchto riešení v stavebníctve je certifikovaná fúkaná slama. 

 

Certifikovaná fúkaná slama spĺňa predpoklady materiálu budúcnosti. Je určená najmä na aplikáciu do drevených rámových konštrukcií drevostavieb. Jej forma umožňuje rýchlu, precíznu a bezodpadovú aplikáciu. Možnosť navrhovať zložitejšie konštrukcie ocenia architekti a projektanti. Disponuje pozitívnou bilanciou CO2. Ide o materiál s jasným pôvodom z certifikovanej farmy.

Keď certifikovanú fúkanú slamu spojíme s výstavbou pasívnych a nulových stavieb, zdvojnásobíme pozitívny účinok na životné prostredie a zároveň zabezpečíme kvalitné a zdravé prostredie v interiéri, kde trávime viac ako polovicu svojho života.

 

fukana slama

 

S certifikovanou fúkanou slamou sa vyhnete rizikám

Výstavba zo slamy má už svoju históriu. Pri balíkovej slame vznikali rôzne nedostatky, ktoré negatívne vplývali na kvalitu finálneho produktu a tým pádom aj na kvalitu samotnej stavby, v ktorej bola balíková slama zabudovaná. Nedostatkami sa javilo napríklad nedostatočné vymlátenie zŕn, ktoré boli lákadlom pre hlodavce, alebo zlé presušenie balíka v celom jeho objeme, čo mohlo mať za následok vznikajúcu hnilobu.

Výberom a použitím certifikovanej fúkanej slamy eliminujeme vyššie spomínané riziká. Slama je nasekaná na krátke dĺžky, poriadne presušená a dôkladne preosiata od pšeničných zŕn a iných nečistôt. Dôležitá je aj kvalita vstupnej suroviny, ktorú zaručuje pestovateľ s jedinečným a prepracovaným pestovaním zohľadňujúcim jej finálne použitie. Tým, že nie je slama zabalíkovaná, je ľahko odkontrolovateľná jej kvalita.

 

aplikácia slamený dom

 

Dlho vyvíjaný, nový výrobný proces umožňuje dosiahnutie vysokej aplikačnej objemovej hmotnosti fúkanej slamenej izolácie. Vysokú objemovú hmotnosť oceníme hlavne počas letných horúčav, keď dlhý fázový posun chráni stavbu pred prehrievaním. Rovnako ju oceníme v interiéri, keď sa presvedčíme o výbornej zvukovej izolácií fúkanej slamy.

Vlastnosti a technická špecifikácia fúkanej slamy:

  • Európske schválenie ETA 18/0305
  • 100% BIO slama bez akýchkoľvek prísad
  • Merná tepelná kapacita c = 2100 J/kg.K
  • Tepeľná vodivosť = 0,055 W/(m.K)
  • Trieda horľavosti: E (podľa Eurotriedy)

Fúkaná slama ako izolačný materiál ma veľký potenciál hlavne pri výstavbe pasívnych a nulových domov. Musí však byť zabudovaná správne s prihliadnutím na základné pravidlá návrhovania takýchto stavieb.

Moderná a úsporná výstavba s prírodnými izolačnými materiálmi

Spoločnosť M-House, realizátor drevostavieb s použitím prírodných izolačných materiálov momentálne zaraďuje fúkanú certifikovanú slamu do svojho portfólia a rovnako ponúka spoluprácu pre architektov a projektantov, ktorým poskytnú podporu pri navrhovaní drevených stavieb s použitím prírodných izolačných materiálov. Spoločnosť sa vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami s množstvom zrealizovaných difúzne otvorených pasívnych stavieb, z ktorých dve získali druhé miesta v každoročnej súťaži Drevostavba roka.

 

 Certifikácia skladieb, v ktorých sa uvažuje s použitím fúkanej slamy, je ďalším krokom k preukázaniu možnosti modernej a úspornej výstavby za použitia prírodných izolačných materiálov.

 

 

Konstrukcia slameny dom fukana slama konstrukcia

 

  

 

Skladba konštrukcie obvodovej steny:

1. Certifikovaný systém omietok vhodný na difúzne otvorené konštrukcie

2. Fasádna drevovláknitá izolácia

3. Drevená nosná konštrukcia z KVH, LSH resp. I nosníka

4. Zateplenie certifikovanou fúkanou slamou

5. Parobrzdná a vzduchotesná rovina 

6. Inštalačná predstena vyplnená drevovláknitou alebo konopnou izoláciou

7. Finálne interiérové opláštenie s možnosťou použitia hlineného systému omietok (slamenná omietateľná doska Ekopanel resp. sadrovláknitá doska)

 

Je nutné podotknúť, že v porovnaní s flexibilnou drevovláknitou izoláciou (λ=0,036 W/(m.K)) disponuje fúkaná slama mierne vyššou hodnotou súčiniteľu tepelnej vodivosti λ=0,055 W/(m.K), čím je potrebné realizovať hrubšiu vrstvu v konštrukcii. Vyššie uvedená skladba má napríklad pri hrúbke 300 mm fúkanej slamy a 100 mm fasádnej drevovláknitej izolácie tepelný odpor R = 8,92 m2.K/W resp. súčiniteľ prestupu tepla U = 0,110 W/m2K. Jedná sa tak o výrazne menšiu hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U obvodovou konštrukciou, akú požaduje norma pri výstavbe pasívnych domov.

Fúkaná slama disponuje aj veľmi dobrou hodnotou faktoru difúzneho odporu µ = 1,3 čo ju radí medzi materiály vhodné pre realizáciu difúzne otvorených skladieb konštrukcií. 

Prírodné stavebné materiály medzi ktoré patrí aj certifikovaná fúkaná slama v dnešnej dobe nie sú už len alternatívne riešenia výstavby. Ide o kvalitné stavebné materiály, ktoré sú preverené výskumom, ocenené certifikátom a svojimi vlastnosťami vedia plnohodnotne zastúpiť až prevýšiť a nahradiť iné, rádovo menej ekologické a nerecyklovateľné stavebné materiály ktorých používanie pri výstavbe je dlhodobo neudržateľné.

www.mhouse.sk

Pin It