dom novostavba energeticka trieda A0

Rok 2021 priniesol pre stavebníkov rodinných domov novinky. Pribudli povinnosti a nutnosť stavať domy tak, aby splnili požiadavky pre energetickú triedu A0. Prečítajte si prehľad najdôležitejších informácií z legislatívy, o efektívnom návrhu konštrukcie a tvaru domu a odporúčania, aké výrobky zvoliť spomedzi stavebných systémov Ytong, Silka a Multipor.

Čo presne znamená budova s takmer nulovou potrebou energie? Ide vlastne o budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takáto budova musí mať zabezpečenú efektívnu tepelnú ochranu a vo vysokej miere použité obnoviteľné zdroje. Podľa §5 vyhlášky č. 364/2012 pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pre novostavby rodinných domov je povinné spracovať Projektové energetické hodnotenie (PEH) k stavebnému povoleniu a Energetický certifikát budovy (ECB) ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Aký je hlavný rozdiel medzi spôsobom stavby v minulom a v tomto roku?

Požadované tepelnoizolačné vlastnosti stien, striech a stropov pre obdobie od roku 2021 pre budovy s takmer nulovou potrebou energie – čiže v energetickej triede A0 – sú stále na úrovni požiadaviek platných od roku 2016. Požiadavky tejto normy plnia napríklad už tvárnice Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm, ale ak máte záujem o ešte výrazne lepšie parametre, k dispozícii sú tvárnice Ytong Lambda YQ s hrúbkou 500 mm. Nezmenili sa ani požadované hodnoty tepla na vykurovanie (energetické kritérium). Výrazne – na polovicu – sa však znížila hodnota primárnej energie.

 

Ytong Lambda YQ

 Ytong Lambda IQ je ideálnou voľbou pre stavbu stien.


Zníženie primárnej energie pod hranicu triedy A0 môžeme dosiahnuť v jednom extréme veľmi výrazným znížením potreby energie, alebo v opačnom extréme vysokým podielom použitia obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika, biomasa a pod.) pri zachovaní spôsobu výstavby ako do roku 2020. Efektívne riešenie sa väčšinou nachádza niekde medzi týmito extrémami. Optimálne riešenie je vždy individuálne. Všeobecne však platí, že sa vypláca vyváženosť a komplexnosť. 

Pri rodinných domoch zo stavebných systémov Ytong, Silka a Multipor je vhodné znížiť tepelné straty použitím konštrukcií o niečo lepších ako normové požiadavky. V prípade stien teda zvoliť Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm a kombinovať toto zníženie s vykurovaním tepelným čerpadlom alebo na vykurovanie použiť kondenzačný kotol a rekuperačné vetranie. Treba prihliadať i na tvar domu a jeho orientáciu. Napríklad pri dvojpodlažnom dome obdĺžnikového pôdorysu nebudeme potrebovať také výrazné zlepšenie konštrukcií a techniky ako pri bungalove.

 

Ytong zakladanie muriva

 

Pozor na tepelné mosty

Výrazné zvyšovanie hrúbok tepelných izolácií na stenách domov navrhnutých v A0 ale nebude tým správnym. Pri zlepšovaní izolačných vlastností konštrukcií sa zamerajte na miesta, kde to má najväčší efekt v pomere k cene a zložitosti realizácie. Tepelnotechnické parametre musia byť vyhovujúce v nielen v ploche stien, ale v každom detaile. Inak vznikajú tepelné mosty. Tie majú za následok zvýšenú potrebu energie a niekedy aj plesne na ochladzovanom mieste alebo degradácie konštrukcie vplyvom vlhkosti.

Orientácia na svetové strany pomáha využívať energiu zo slnka

Otočenie domu o 180° môže mať taký vplyv, ako pridanie tepelnej izolácie na fasádu domu v hrúbke 50 mm. Ideálny rodinný dom dotovaný teplom zo slnka je z hľadiska tvaru a orientácie kváder s dlhšou stranou s veľkou presklenou plochou otočenou na juh. Pri návrhu ale treba myslieť aj na nechcené prehrievanie domu a zabezpečiť regulovateľné tienenie.

 

stena lambda YQ zlte pozadie

 

Štruktúra fasády domu s tvárnicami Ytong Lambda YQ:

- tepelnoizolačné tvárnice Ytong Lambda YQ

- prvá vrstva vonkajšej tepelnoizolačnej omietky Ytong

- výstužná mriežková tkanina Ytong

- druhá vrstva vonkajšej tepelnoizolačnej omietky Ytong

- finálna vrstva z bežnej minerálnej, silikátovej alebo silikónovej štrukturálnej omietky

 

Spôsob vetrania je dnes dôležitejší, ako sa zdá

Vetranie je pri návrhu rodinného domu často podceňované. Treba si však uvedomiť, že pri výpočte sa predpokladá výmena polovice objemu vzduchu v dome za 1 hodinu. Tento vzduch treba v zime ohriať. V minulosti, pri veľkých únikoch tepla cez obálku, nebol podiel vetrania na celkových stratách tepla taký významný ako dnes. A ako teda dosiahnuť požadovanú hodnotu primárnej energie? Zásadný vplyv na hodnotu vypočítanej primárnej energie má výber zariadení na prípravu tepla, najmä to, aký zdroj energie (energonosič) používajú. 

Všetky funkcie v jednom výrobku

Bez ohľadu na to, aký dom máte v pláne postaviť, pre jeho správne fungovanie je nevyhnutná individuálna optimalizácia riešení a kvalitná realizácia stavieb. Systémy Ytong, Silka a Multipor ponúkajú realizačne jednoduché a zároveň trvanlivé konštrukcie. V jednom výrobku sú skryté všetky potrebné funkcie. Nosnosť, tepelná a zvuková izolácia, akumulácia tepla, regulácia vlhkosti a požiarna odolnosť. To sú vlastnosti, ktoré z murovaného domu robia príjemné miesto pre život.

Pin It