stavebny material stavbar pexels

Ilustračná snímka: Pexels


Niektoré firmy úpravou cenníkov reagujú na nárast cien komodít ako železo či plast, ale svoju daň si vypýtal aj narušený dodávateľský reťazec.

 

„Nejde o žiadnu špekuláciu, rast cien je spôsobený rastom základných surovín, ktorých cena je určovaná komoditnou burzou,“ hovorí Marek Kráľ, konateľ spoločnosti Incon, ktorá sa zaoberá výrobou okien. Jeho slová potvrdzuje aj Ľubomír Majzlan zo spoločnosti Slovaktual: „Aktuálne ceny komodít, ako hliník, železo, plast alebo ropa už výrazne prekonali úroveň z januára 2020,“ hovorí Ľubomír Majzlan. Podľa Mareka Kráľa sú marže v segmente výrobcov okien nízke, takže takéto významné nárasty cien materiálu musia výrobcovia okien preniesť do cien pre zákazníkov. 

 

okna slovaktual 

 

Strechy a dlažby stabilné, murovacie materiály pod tlakom

Zvýšený a pretrvávajúci tlak na cenu zaznamenali aj v spoločnosti Wienerberger. „Tlak na cenu je odlišný podľa toho, o aký druh stavebného materiálu ide. Pri strešnej krytine a dlažbách je cena stabilná – zákazníci sa rozhodujú investovať do prémiovejších produktov, nakoľko tvoria „tvár domu“,“ hovorí Ivan Zbiňovec, obchodný riaditeľ Wienerberger.

Zároveň však dodáva, že pri murovacích materiáloch sa zákazníci namiesto prémiových typov orientujú viac na tie štandardné. „Tu je neustály tlak na cenu a v mnohých prípadoch aj na úkor toho, akú pridanú hodnotu dané materiály majú zákazníkovi poskytovať z hľadiska dlhodobého užívania,“ tvrdí I. Zbiňovec.

Môže dôjsť aj ku skokovému zdraženiu

Spoločnosť Roben ako výrobca keramických strešných krytín taktiež uvádza, že vývoj cien stavebnej keramiky v ďalšom období bude záležať najmä od cien energií a ďalších zdrojov. „V našom odvetví ide hlavne o zemný plyn a elektrinu,“ približuje zástupca spoločnosti pre Slovensko Pavol Mečko. Pokiaľ sa však podarí stabilizovať ceny týchto komodít, výrazné zvyšovanie cien nepredpokladajú.

Stanislav Zikmund, výkonný riaditeľ spoločnosti Sapeli pre Slovensko, upozorňuje, že vplyvom koronakrízy sa u mnohých výrobcov prerušil alebo úplne pretrhol dodávateľský reťazec. „Dá sa očakávať, že niektoré materiály potrebné pre výrobu dverí budú horšie dostupné, a ak takáto situácia nastane v masívnejšej podobe, logicky môže dôjsť aj ku skokovému zdraženiu. Mám na mysli najmä výrobcov veľkoplošných materiálov, laminátov a podobne,“ hovorí S. Zikmund.

 

stavbar material ceny

Ilustračná snímka: Pexels

 

Negatívne aspekty koronakrízy

Ivan Zbiňovec zo spoločnosti Wienerberger zároveň uvádza, že ďalším z negatívnych aspektov bolo aj zredukovanie výroby vo výrobných závodoch, čím sa navýšili výrobné náklady. Mnohé firmy, medzi nimi napríklad aj Slovaktual, sa museli pasovať aj s časťou zamestnancov na „PN-kách“, v karanténe alebo na tzv. OČR.

Zvýšenie cien však niekedy spôsobí aj pokles predaja. „Táto situácia sa deje napríklad pri výrobe skla. Pri poklese predaja výrobcovia odstavia časť výroby a následne pri zvýšení dopytu trvá aj niekoľko mesiacov znova spustiť takéto "vypnuté" výrobné linky. Minimálne v takomto období dochádza k zvýšeniu cien skla,“ objasňuje Marek Kráľ z Inconu.

Ďalší vývoj? Jedna veľká lotéria

Aký vývoj teda možno očakávať v nasledujúcich mesiacoch? Viaceré spoločnosti uvádzajú, že opatrenia súvisiace s koronakrízou v minulom roku dokázali ustáť na rovnakej cenovej hladine pre zákazníkov ako dovtedy. Čo však prinesie zvyšok roka 2021, je len ťažko odhadnuteľné. „Výrazný rast cien vstupných surovín a dopravných nákladov už nedokážeme naďalej kompenzovať a sme nútení ho aspoň čiastočne premietnuť do koncových cien našich výrobkov. Pravdepodobne najneskôr v druhej polovici roka 2021 budú musieť oknári pristúpiť k navýšeniu cien. Predpokladáme, že ceny našich okien pôjdu hore o 5 až 8 %,“ pripúšťa Ľubomír Majzlan zo spoločnosti Slovaktual.

„Je to jedna veľká lotéria, čakalo sa pokračovanie boomu, čakalo sa ďalšie zdraženie, nikto nestíhal a zrazu sú tu obavy z ďalšieho obdobia. Budú klienti? Budú medzi ľuďmi peniaze? Myslím si, že ak nenastane nejaký zásadný problém u našich dodávateľov a nenastane nejaký zásadný prepad v dodávkach základných materiálov, tak sa ceny meniť nebudú, ale ktovie...,“ uzatvára Stanislav Zikmund zo Sapeli.

Pin It