okno byvanie stavebnictvo

Ilustračná snímka: Pixabay

 

Združenie SLOVENERGOokno predpokladá, že v tomto roku ceny okien porastú aj o 10 %.

 

Združenie SLOVENERGOokno predpokladá, že v tomto roku ceny okien porastú aj o 10 %. Informoval o tom tajomník združenia Peter Snopko. Slovenskí oknári podľa neho hovoria o raste cien v dôsledku zmien cien komodít, dopravy aj ďalších prevádzkových nákladov. Toto zvýšenie by sa podľa jeho informácií mohlo dotknúť všetkých typov okien. Domáci výrobcovia čelia tlaku podobne ako producenti v iných európskych krajinách, ktoré tiež avizujú rast cien.

Priblížil, že podľa prieskumu združenia takmer 85 % jeho členov plánuje zvýšenie cien z dôvodu rastu cien dopravy (medziročný nárast ceny dopravy o 8 až 10 %). Takmer všetci výrobcovia okien plánujú zvýšenie cien pre rast cien vstupných surovín a materiálov (medziročný nárast cien hliníka, plastu či dreva o 10 až 15 %). Rast cien avizujú aj ostatní dodávatelia súvisiacich komponentov, technológií a ostatných materiálov na zabudovanie okien.
Takmer všetci členovia združenia podľa Snopka deklarovali, že dodatočné bezpečnostné náklady spojené s ochranou pracovného prostredia vytvárajú ďalšie dodatočné náklady vo výške 2 až 3 %.

Podľa neho na základe uvedeného SLOVENERGOokno odhaduje, že celkovo by sa ceny moli zvýšiť až do 10 %. Toto zvýšenie by sa malo týkať všetkých typov okien, teda plastových, hliníkových aj drevených. SLOVENERGOokno je združením výrobcov a predajcov okien, dvier, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov a dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien. Združenie tvorí viac ako 30 členov zastupujúcich rôzne segmenty výroby, dodávateľov komponentov, technológií a ostatných materiálov na výrobu okien, ale združuje i autority z technických univerzít a skúšobní.

Pin It