solar energy

Ilustračná snímka: Pixabay

 

Slovensko v pláne obnovy a odolnosti plánuje spolufinancovať obnovu 30.000 rodinných domov.

 

Dôraz sa má klásť na štyri hlavné piliere obnovy, a to zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmenu okien a výmenu vykurovacieho zariadenia. Ak sa však má táto ambícia naplniť, je nevyhnutné, aby boli v čo najvyššej miere využité obnoviteľné zdroje energie, uviedla v utorok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Celkovo plán obnovy ráta na tento účel približne s  pol miliardou eur. Štát poskytne podporu maximálne do 50 % celkových nákladov, pričom druhú polovicu si zaplatia majitelia rodinných domov. „Pri celkovom počte 969.360 rodinných domov tak hovorí plán obnovy o troch percentách všetkých rodinných domov. Vzhľadom na relatívne nízke percento je potrebný maximálny úžitok, čo znamená cieliť na domy, ktoré rekonštrukciu potrebujú najviac, a maximalizovať energetickú úspornosť,“ uviedla asociácia.  

„Európska únia dlhodobo avizuje odklon od fosílnych palív, ktorý sa má prejaviť aj v sektore bývania. Využitie najnovších inovácií a technológií, predovšetkým výmena vykurovacieho zariadenia za obnoviteľný zdroj, by tak mala byť prioritou,“ upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba. Výmena kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn tak podľa SAPI nestačí. Koordinátorka SAPI pre politiku OZE Lucia Palmanová zdôraznila, že do budúcna treba hľadať nové spôsoby kúrenia a chladenia, založené na bezemisných zdrojoch. Kľúčovú úlohu v teplárenstve by podľa nej mali zohrávať okrem iného aj tepelné čerpadlá.


SAPI upozornila, že z výsledkov nedávneho prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (SKI) vyplýva, že ľudia na Slovensku majú záujem využívať obnoviteľné zdroje vo svojich domácnostiach. Väčšina obyvateľstva však nemá dostatok informácií, aby sa vedela zodpovedne rozhodnúť. Pozornosť a financie z plánu obnovy by tak podľa SAPI mali byť nasmerované aj na zvyšovanie informovanosti a záujmu obyvateľov.

Pin It