dum URSA rez

 

Foto VojancovaTereza Vojancová vyštudovala na stavebnej fakulte ČVUT v Prahe odbor Architektúra a staviteľstvo, pričom rok magisterského štúdia absolvovala na University of Strathclyde v Glasgow. Po škole sa venovala projektovaniu stavieb a hľadala firmu, kde by sa mohla uplatniť a ktorá by jej umožnila chrániť našu planétu. Nakoniec sa jej sen splnil v spoločnosti URSA, kde v súčasnosti pracuje na pozícii technického poradcu, a to viac ako 5,5 roka. Hlavnou náplňou jej práce je pomáhať zákazníkom správne vyriešiť ich skladby konštrukcií a poradiť s výberom vhodného materiálu. Zaoberá sa aj prípravou marketingových materiálov. Kontroluje ich technickú správnosť aj v nadväznosti na aktuálne stavebné normy a pomáha kolegom s technickými problémami.

 

 

Zateplenie podkrovia jednoznačne prináša vyšší komfort bývania, ale aj významné finančné úspory. Ak izolačná konštrukcia oddeľuje nevykurovaný priestor od vykurovaného, zabezpečuje zateplenie príjemnú teplotu v interiéri bez zvýšených nákladov na vykurovanie. Ak je izolačná konštrukcia vložená medzi obývané priestory, jej prítomnosť zlepšuje akustické podmienky v priestore, a tým zabezpečuje pokoj a nerušenú pohodu obyvateľov. Pred začatím izolácie podkrovného priestoru je potrebné určiť, čo chceme zateplením dosiahnuť. Či už chceme zabrániť šíreniu a úniku tepla, tzn. ide nám o tepelnoizolačné vlastnosti, alebo potrebujeme priestor odhlučniť, teda venovať sa akustickým vlastnostiam. Rozdiel bude aj v hrúbke použitej izolácie. Ak zatepľujeme podkrovie z tepelnoizolačných dôvodov, budeme potrebovať 20 až 40 cm minerálnej izolácie v závislosti od konkrétneho súvrstvia a okrem toho bude potrebná aj parotesniaca zábrana. Ak izolujeme výlučne z akustických dôvodov, hrúbka bude začínať na 10 cm a parotesniacu zábranu nevyužijeme. Príkladom vhodného materiálu, ktorý napomáha zvukovej nepriezvučnosti trámových stropov je napríklad URSA SILVER 39 alebo URSA CRISTAL 40.

 

3D podkroví

 

Pred začatím zateplenia podkrovného priestoru musíme najprv zistiť stav stropnej konštrukcie. Ak ju tvoria trámy, skontrolujeme, či nie sú napadnuté vlhkosťou alebo drevokaznými hubami. Ďalej zistíme stav záhlavia trámov a dôležité je tiež zmerať, koľko priestoru máme medzi podlahou podkrovia a šikminami strechy. Všetky tieto faktory ovplyvňujú spôsob izolácie podkrovia. Čo sa týka detailov, dbáme na precízne spracovanie. Či už ide o starostlivé vyhotovenie parotesnej vrstvy bez perforácie alebo zabránenie vzniku tepelných mostov. V ideálnom prípade skladba konštrukcie umožňuje, aby sa z nej odparovala prípadná vlhkosť. V opačnom prípade môže skondenzovaná vlhkosť v netesnej konštrukcii čoskoro zhoršiť kvalitu prostredia v interiéri, hrozí aj tvorba plesní a úplná degradácia nosnej konštrukcie. Tento problém pomôžu vyriešiť minerálne izolácie URSA GLASSWOOL. Sú difúzne otvorené, čo umožňuje odparovanie prípadnej vlhkosti z konštrukcie.

 

URSA DR39 SILVER 1 men

 

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.

 

 

Pin It