Korado

Ak sa rozhodnete pre teplovodné vykurovanie s nízkoteplotným zdrojom, je potrebné vyriešiť otázku voľby vhodného koncového vykurovacieho telesa.

 

Správnou voľbou sú popri klasických radiátorov aj teplovodné konvektory. Veľkou prednosťou konvektorov je, že sa veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu účinne odovzdávať teplo do miestnosti. Oproti štandardným radiátorom disponujú nižším vodným objemom (až o 90% menším v porovnaní s bežnými radiátormi - voda je obsiahnutá iba v rúrkach výmenníka, nie v plášti), čo má za následok nižšiu tepelnú zotrvačnosť týchto telies. Pre nízkoteplotné systémy sú najvhodnejšie konvektory s ventilátorom (nútená konvekcia). Ventilátor zvýši niekoľkonásobne účinnosť a to platí aj pre nízke teploty vykurovacieho systému. Okrem vysokej účinnosti pri vykurovaní je samostatnou kapitolou pri konvektoroch aj využiteľnosť k ochladzovaniu miestností. Táto vlastnosť môže byť pri konvektoroch veľkým benefitom. V systéme s tepelným čerpadlom, ktoré umožňuje reverzný chod, tzn. že cez leto chladí, v zime kúri, je možné tohto účelu dosiahnuť iba s jedným koncovým zariadením - konvektorom. Viac na www.korado.cz

Pin It