Skeleton Bratislava

Foto: SKELETON, a.s.

 

Mladý, dynamický kolektív SKELETONU zhltol významný podiel stavebnej produkcie v Bratislavskom Starom Meste.

 

Spoločnosť, ktorá sa v minulosti profilovala ako špecialista na výstavbu monolitických železobetónových konštrukcií sa predrela v tvrdej konkurencií generálnych dodávateľov luxusných rezidenčných projektov v lokalite, kde hustota zástavby je výzvou aj pre najväčších profesionálov stavebného priemyslu.

 

Skeleton logo

 

Predstavíme Vám stavby, ktoré nesú rukopis firmy SKELETON:

Rezidenčné centrum HAUSBERG

Komorné bývanie s nenahraditeľnými výhľadmi na Bratislavský hrad, situované medzi ulicami Partizánska a Bradlianska bude nepochybne jedným za najkrajších rezidencií v Bratislave.

Atraktívna lokalita však nebude jediným benefitom tohto projektu. Architektonické a stavebno-technické riešenie vyzdvihuje tento projekt na špičku rezidenčných projektov v Bratislave. Realizácia stavebných prác je pod priamym dohľadom hlavného architekta projektu, Ing. Arch. Iľju Skočeka, predsedu predstavenstva Slovenskej komory architektov.

Netradičné technológie povrchových úprav železobetónových konštrukcií, ako napríklad pohľadové betóny v najvyššej triede pohľadovosti, pieskovaním, či štokovaním opracované betónové konštrukcie, tvoria predpoklad vzniku architektonického skvostu medzi Bratislavskými rezidenčnými projektami.

Vytvorenie stavebného diela s tak významným rozsahom špeciálnych povrchových úprav betónu je v našich končinách raritou a spoločnosť SKELETON  sa pripísaním HAUSBERGU na referenčný list zaradí do najvyššej ligy stavebných firiem so zameraním na betónové konštrukcie.

„Štokovanie či pieskovanie povrchu betónových konštrukcií považujem najvyšší level, ak hovoríme o hrubých stavbách. Je to povrchová úprava vyžadujúca si cit pre detail a maximálnu precíznosť,“ konštatuje projektový manažér Jozef Slezák. 

Obytné domy Alfa & Beta

Skeleton KovacikDruhý projekt, ktorý obohatí hradný kopec o ďalšiu výnimočnú rezidenčnú nehnuteľnosť sú Bytové domy Alfa & Beta. Výnimočná lokalita si vybrala svoju daň vo forme zúženia okruhu stavebných firiem, ktoré majú skúsenosti so zložitým zabezpečením stavebnej jamy a zložitou logistikou spojenou s výstavbou. Developer tohto projektu zveril realizáciu hrubej stavby tímu spoločnosti SKELETON. Priebeh realizácie hrubej stavby iba utvrdil investora o správnosti výberu stavebného partnera a rozhodol sa rozšíriť rozsah hrubej stavby na generálnu dodávku celého projektu.

„Bytové domy Alfa & Beta sú pre nás jednou z najvýznamnejších generálnych dodávok. Do stavby sme zabudovali prvotriedne materiály a technológie. Inteligentná domácnosť v nevídanom rozsahu určite zatieni konkurenčné projekty a pre nás sú nenahraditeľnou referenciou,“ hodnotí generálny riaditeľ spoločnosti SKELETON a.s., Jaroslav Kováčik.

Ako hodnotíte spoločnosť SKELETON, a.s. z pohľadu generálneho zhotoviteľa Obytných domov Alfa & Beta? Ako sa popasovali s výstavbou, ktorá, napokon, ešte stále prebieha?

„Oceňujem veľkú flexibilitu v úpravách, ktoré vznikali v priebehu výstavby a ktoré pomohli vyriešiť niektoré dielčie požiadavky zo strany investora ale aj koncových "budúcich" vlastníkov bytov,“  konštatuje Ing. Miroslav Šumský, hlavný inžinier projektu a technický dozor investora.

Bytový dom Drotárska 15

Treťou referenciou SKELETON dáva jasný signál, že pri výstavbe luxusných bytových domov na hradnom kopci je jednoznačnou voľbou. Zložité geologické pomery, hustá zástavba s úzkymi uličkami a k tomu špecifické požiadavky náročnej klientely ; to sú hlavné znaky tretieho, najmladšieho, projektu spoločnosti SKELETON – Bytového domu na Drotárskej ceste.

Bytový dom na Drotárska 15 bude projekt komorného bývania s 29-timi luxusnými bytmi a parkovacími státiami v 4-podlažnej podzemnej garáži. Projekt obohatí lokalitu pekným bývaním vo vyhľadávanej lokalite.

Nakoľko projekt spoločnosť aktuálne rozbieha, oslovili sme investora s otázkou:

Prečo ste si na realizáciu vybrali práve spoločnosť SKELETON, a.s.? V čom Vás oslovila viac ako iné spoločnosti v súťaži o realizáciu?

"Po rozhodnutí realizovať projekt Drotárska 15 sa  objavila otázka hlavného dodávateľa; rozhodovali sme sa dlhšie, do úvahy prichádzali rôzne stavebné spoločnosti, predovšetkým z okolia bratislavského kraja, medzi nimi aj spoločnosť SKELETON, a.s. Hoci vieme, že spoločnosť sa venuje predovšetkým realizácií hrubých stavieb, majú za sebou zopár naozaj podarených generálnych dodávok, ktoré, napokon, hovoria za samotnú spoločnosť ... tak prečo nebyť jednou z nich?“, konštatuje s úsmevom investor. „SKELETON, tešíme sa na výsledok!“ dodáva.

Polyfunkčná budova Strážnická  & Milton House II

Znakom kvalitnej spolupráce je opakované využívanie služieb jedného partnera hoci je na výber dlhý rad konkurenčných firiem, možno aj s dlhšou pôsobnosťou na trhu.

Projekt MILTON II na Strážnickej ulici v Bratislavskom Starom meste je výnimočný svojou zastavanosťou. Stavebná parcela je vo svojom pôdoryse plne zastavaná, navyše celý obvod je lemovaný susednými objektami s dvomi až šiestimi podlažiami. Zhotoviteľ teda nemá k dispozícií žiaden manipulačný priestor na skladovanie materiálu a zariadenie staveniska vôbec.

Postaviť budovu v tak zložitých podmienkach je určite náročné, na tom sa zhodneme všetci, navyše ak ide o budovu v centre mesta s hustou dopravnou situáciou a frekvenciou ľudí.

Hoci je realizácia náročná, výsledok určite bude stáť za to; dosiaľ nevyužitý priestor inak husto zastavanej časti bratislavského starého mesta doplní polyfunkčný dom so 7 nadzemnými a 2,5 podzemnými podlažiami. Objekt je špecifický zelenou strechou, stropným vykurovaním a chladením (čo určite ocenia noví majitelia bytov)  a v neposlednom rade šikmými stĺpmi prechádzajúcimi cez 2 podlažia, čo možno považovať za veľmi špecifický a netradičný architektonický prvok. 

Bytové domy Pod Zábrehom 2.0

 

Skeleton Puchov

Foto: SKELETON, a.s.

 

SKELETON sa stáva neprehliadnuteľným aj v iných regiónoch než je Bratislava. Železobetónová nosná konštrukcia najväčšieho bytového projektu v Trenčianskom kraji sa určite ocitne na popredných miestach na referenčnom liste spoločnosti.

S celkovým množstvom prevyšujúcim 41.000 m2 zabudovaného debnenia a viac ako 8.000m3 spracovaného betónu je projekt Pod Zábrehom II najväčšou referenciou spoločnosti SKELETON a.s. v Trenčianskom kraji, konkrétne v meste Púchov.

"Realizácia troch bytových domov súčasne je náročná na plánovanie postupu realizácie, zásobovanie stavby materiálom a kontrolu vykonaných prác. Za účelom urýchlenia výstavby sme realizovali práce na podlažnej ploche 6.000m2 súčasne. Ja a môj realizačný tím vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme zmluvný rozsah odovzdali ešte pred dohodnutým termínom. Verím, že sa nám to spoločným nasadením podarí.“  hodnotí projektový manažér Miloš Sekáč.

Svet realít je dnes veľmi pestrý. Naprieč celým Slovenskom vzniká obrovské množstvo projektov, ktoré vyčerpávajú stavebné kapacity na maximum, následkom čoho je nárast cien stavebných materiálov, nárast ceny stavebných výkonov a pokles kvality stavebných prác. Aj napriek existencií týchto rizík má táto doba aj svetlú stránku. Stavebné firmy majú veľa príležitostí na rozvoj a rast, čo v konečnom dôsledku prináša do výstavby projektov stabilitu.

S ohľadom na tento vývoj sa výber stavebného dodávateľa stavby stáva pre investora jedným z najťažších rozhodnutí.

Aj napriek existencií týchto rizík má táto doba aj svetlú stránku. Spoločnosť SKELETON je príkladom takejto stability. Za 10 rokov existencie sa SKELETON stal pre investorov pevným základom každého projektu.

Pin It