oze konferencia

Ústrednou témou 20. ročníka odbornej konferencie bude znižovanie emisií skleníkových plynov.

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tentokrát na tému Znižovanie emisií skleníkových plynov. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční v termíne 16. – 17. máj 2022 v hoteli Atrium***, Nový Smokovec.

Organizátori pripravili 5 monotematických sekcií zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

konferencia je určená pre architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Prihláška je k dispozícii TU.

Bližšie informácie a podrobný program podujatia nájdete na stránkach SSTP.

 

sstp logo

 

Pin It