ruuki odkvapy

Foto: Ruuki

 

Spoločnosť Ruukki Construction investuje približne štyri milióny eur do novej výrobnej linky na odkvapové systémy vo svojom závode v poľskom Zyrardowe.

 

Cieľom investície je zlepšenie služieb pre zákazníkov v odvetví strešných produktov rozšírením sortimentu, zefektívnením výroby a zvýšením bezpečnosti práce. Začiatok výroby odkvapových systémov na vysoko automatizovanej výrobnej linke je naplánovaný na koniec roka 2022.

Cieľom spoločnosti Ruukki je dodávať pre svojich zákazníkov kompletné strešné balíky, ktoré okrem strešných krytín zahŕňajú všetky súčasti potrebné pre strechu, ako sú odkvapové systémy, strešné bezpečnostné prvky a lemovanie. Ponuka produktov odkvapových systémov Ruukki zahŕňa napr. odkvapové žľaby, rúry a konzoly.

Dizajn nových odkvapových systémov, ktoré sa budú vyrábať v závode v Zyrardowe, je ideálny pre nové aj rekonštruované budovy. Investícia zlepší služby pre zákazníkov predovšetkým v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, pretože dodacie lehoty pre odkvapové systémy budú kratšie a dodávky budú nákladovo efektívnejšie. Okrem toho sa systémy dajú lepšie prispôsobiť potrebám zákazníkov v budúcnosti.

„Investíciou do výroby odkvapových systémov budeme môcť lepšie prispôsobiť naše produkty potrebám miestnych zákazníkov, ale aj zlepšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť našich produktov. Okrem zvýšenia produktivity, vysoko automatizovaná linka zaistí ďalšie zvýšenie pracovnej bezpečnosti tým, že výrazne zníži počet manuálnych pracovných krokov,“ hovorí Grzegorz Pucek, obchodný riaditeľ divízie strešných krytín pre strednú a východnú Európu.

Závod spoločnosti Ruukki v poľskom Zyrardowe poskytuje oceľové strešné produkty a služby pre zákazníkov v strednej a východnej Európe. Nachádza sa asi 50 km juhozápadne od Varšavy a zamestnáva približne 100 ľudí.

Pin It