hruba-stavba_unsplash

Ilustračná snímka: Unsplash

 

Prvá fáza výstavby domu – hrubá stavba – zvyčajne tvorí okolo 15 percent z jeho finálnej podoby. Čo všetko pod tento pojem spadá? Dá sa v dobe masívneho zdražovania stavebných materiálov ušetriť bez dopadu na kvalitu? Na čo je dobré si dať pozor pri výbere materiálov a technológií? Prečítajte si o jemných rozdieloch v hrubých stavbách, ktoré môžu vniesť veľký rozdiel do vášho konečného bývania (a rozpočtu).

 

Existuje všeobecné povedomie o tom, aké prvky obsahuje, alebo by mala obsahovať, hrubá stavba domu. Nedá sa však povedať, že je to v praxi presne a stopercentne dané: spadá do tejto kategórie aj osadenie okien a dverí? Zateplenie? Je dobré si hneď na začiatku overiť, či cenová ponuka od stavebných spoločností zahŕňa aj základovú dosku – nebýva to totiž pravidlom a v celkovom rozpočte ide o nemalú sumu.

Najlepšie je preto riadiť sa konkrétnymi položkami, mať všetko uvedené prehľadne a jednotlivo a v prípade viacerých cenových ponúk tieto položky porovnať, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam ohľadom toho, čo všetko má vlastne hrubá stavba zahŕňať.

Terén ako jeden z kľúčových parametrov

„Hlavnými faktormi na minimalizovanie nákladov so zakladaním stavby je profil terénu a geologické pomery. Ideálnym pozemkom pre najlacnejšie zakladanie je rovinatý pozemok bez spodnej vody so súdržným podložím,“ hovorí Marek Marčan, autorizovaný stavebný inžinier zo spoločnosti Ismont. 

Ak teda chcete ušetriť pri hrubej stavbe domu bez dopadu na kvalitu, začína sa to už pri výbere pozemku. Všeobecne by sa dalo povedať: čím jednoduchšie, tým lepšie. Základové konštrukcie sa podľa odborníka zvyknú najviac predražiť výstavbou na parcelách so zložitým profilom terénu. „Najväčšie predraženie základových konštrukcií tvorí zakladanie v strmých svahoch, na parcelách so spodnou vodou a pri parcelách s nesúdržným podložím. Samozrejme, základové konštrukcie ovplyvňuje i horná stavba,“ informuje ďalej Marek Marčan. 

 

hruba stavba pexels

Ilustračná snímka: Pexels

 

Začína sa už pri projekte

Členitosť je pre ekonomickú stránku stavby komplikáciou nielen v prípade pozemku, ale aj samotnej stavby. Rôzne vikiere, prestrešenia alebo komplikované pôdorysy so sebou zvyknú priniesť zvýšené náklady. Ďalším dôležitým faktorom je osadenie stavby počas prípravy projektovej dokumentácie.

Napríklad správna orientácia na svetové strany pomáha využívať energiu zo slnka. Otočenie domu o 180° môže mať taký vplyv, ako pridanie tepelnej izolácie na fasádu domu v hrúbke 50 mm,“ upozorňuje Martin Mihál, vedúci technického oddelenia spoločnosti Xella CZ & SK. Ako ďalej dodáva, ideálny rodinný dom dotovaný teplom zo slnka je z hľadiska tvaru a orientácie kváder s dlhšou stranou s veľkou presklenou plochou otočenou na juh. Je však dôležité pri návrhu zvážiť prehrievanie domu a zabezpečiť regulovateľné tienenie.

Nepodceňujte vetranie

Podľa Martina Mihála je ďalej pri návrhoch domu často podceňované vetranie. „Treba si uvedomiť, že pri výpočte sa predpokladá výmena polovice objemu vzduchu v dome za jednu hodinu. Tento vzduch treba v zime ohriať. V minulosti, pri veľkých únikoch tepla cez obálku, nebol podiel vetrania na celkových stratách tepla taký významný ako dnes,“ hovorí. Preto je mimoriadne dôležitý – nielen pre obstarávaciu cenu technológií pri hrubej stavbe, ale najmä s ohľadom na budúce prevádzkové náklady – typ energonosiča. Inými slovami, výber zariadení na prípravu tepla. 

Ako sme naznačili vyššie, dôležitú rolu zohráva aj tvar domu. „Napríklad pri dvojpodlažnom dome obdĺžnikového pôdorysu nebudeme potrebovať také výrazné zlepšenie konštrukcií a techniky ako pri bungalove,“ radí Martin Mihál zo spoločnosti Xella. 

V posledných mesiacoch je veľmi diskutovanou témou, ako stavbu dostať do energetickej triedy A0, a čo najviac minimalizovať potrebu energie alebo, naopak, mať čo najviac energie produkovanej z obnoviteľných zdrojov. „Efektívne riešenie sa však väčšinou nachádza niekde medzi týmito extrémami a je vždy individuálne,“ upozorňuje Mihál.

Pin It