baumit fasada roka

Foto: Baumit

 

Spoločnosť Baumit v spolupráci s partnermi vyhlásila 16. ročník architektonickej súťaže. Termín na prihlasovanie súťažných diel je do konca januára 2023.

 

Zámerom tejto súťaže je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny. 

Súťaž BAUMIT FASÁDA ROKA 2023 nemá byť oppodľa organizátorov len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukčného detailu. Doterajšia prezentácia víťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako inšpirácia do budúcnosti.

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma.

 

Aj v tomto ročníku súťaže sa stretnú diela v šiestich kategóriách:

 

Rodinný dom

 

Bytový dom

 

Nebytová stavba

 

Obnovená a adaptovaná budova

 

Sanovaná historická budova

 

Kreatívne štruktúry a dizajn

 

Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 31.1.2023.

V súťaži Fasáda roka 2023 bude hlasovať o najkrajšej fasáde roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na facebookovej stránke súťaže: www.baumit.sk.

Bližšie informácie o súťaži a prihlasovací formulár nájdete na www.baumit.sk.

Pin It