Pin It

 

15.4.2013

 

V lete predchádzajúceho roka spoločnosť Baumit spol. s r.o. pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory architektov, Združenia pre zatepľovanie budov a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska vyhlásila už 7. ročník súťaže BAUMIT FASÁDA ROKA 2012.

 

Baumit 01Vyhlasovatelia súťaže vyjadrili presvedčenie, že v nej nejde len o povrch, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verejnosti invenčné riešenia architektonických návrhov i kvalitu remeselného spracovania konštrukčných detailov. Do 7. ročníka súťaže Baumit Fasáda roka 2012 bolo prihlásených 144 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. To je dôkazom, že architekti, projektanti aj realizačné firmy sa stotožňujú s cieľom súťaže trvalo presadzovať a podporovať čo najvyššiu kvalitu fasád novostavieb i rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku.

 

Odborná porota v zložení Doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD., Prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít Petránsky a Ing. Ľuboš Fussek nominovala spolu 24 stavieb. Z nich bolo v kategórii Novostavba nominovaných päť stavieb, v kategórii Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova päť stavieb, v kategórii Sanovaná historická budova päť stavieb, v kategórii Rodinný dom päť stavieb a v kategórii Zateplený panelový dom štyri stavby. Odborná porota po citlivej úvahe udelila päť hlavných cien a až desať čestných uznaní. Už tradične jedna stavba získala Cenu riaditeľa spoločnosti Baumit.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 30. mája 2013 v priestoroch átria centrály Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici 48 v Bratislave. Doterajšie prezentácie víťazných diel a ich autorov na slávnostných galavečeroch sa stali nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel a ich tvorcov, ale slúžila verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti. Veríme, že to tak bude i tento rok.

 

text: -bat-
zdroj: Baumit, spol. s r.o.

 

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

logo-fasada 2012

 

 

 

 

Pin It