YIT petrzalka

Zdroj: YIT Slovakia

 

Developerská spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž pre riešenie územia popri Viedenskej ceste, vo vzdialenom susedstve bývalého tzv. Pečnianskeho ramena v bratislavskej Petržalke.

 

Cieľom má byť premena územia na bývanie, súčasťou projektu majú byť aj nájomné byty. Do súťaže pozvali šesť ateliérov zo Slovenska, Česka, Fínska a Dánska. Jej výsledky plánuje developer vyhlásiť koncom leta. "Súťaž nám pomôže vybrať najvhodnejší návrh citlivej premeny územia, po výbere ktorého bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie a proces jej prerokovávania. Ide o dlhý a náročný proces, preto so začiatkom premeny územia rátame najskôr v horizonte piatich rokov," skonštatoval Radek Pšenička zo spoločnosti. Cieľom je priniesť na územie s rozlohou 3,4 hektára architektúru, ponúkajúcu rôznorodé formy bývania i sprievodných aktivít. Navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru by mali rozvíjať najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášať technologické riešenia pre dosiahnutie CO2 neutrality. Počíta sa s viac ako 500 bytmi i občianskou vybavenosťou. Zadanie súťaže zohľadňuje zároveň navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú presadzuje magistrát. Časť bytov majú byť mestské nájomné byty.

Zadaniu súťaže predchádzali dendrologické, akustické, geologické a hydrogeologické posudky, ktoré zadefinovali rozhodujúce kritériá. Do prípravy súťaže zapojil developer aj predstaviteľov hlavného mesta, mestskej časti Petržalka a Slovenskej komory architektov. Spolupracoval s viacerými špecialistami z oblasti životného prostredia a ekológie, verejných priestorov a krajinnej architektúry, dopravného inžinierstva i energetiky a svetlotechniky. Súťažiaci majú dva mesiace na prípravu súťažných návrhov, ktoré následne predstavia odbornej porote. Víťazné riešenie súťaže má byť zverejnené na vyhlásení výsledkov na prelome augusta a septembra.  
V súčasnosti jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo  koncom 80-tych rokov 20. storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a výstavbou Petržalky vplyvom zasypania stavebnou suťou z tejto výstavby.

Pin It