24.4.2013

 

Hoci situácia vo výstavbe nových bytových domov nie je dobrá, stúpa počet úverov na rekonštrukcie a obnovu bývania. O situácii na Slovensku a v Žilinskom kraji informovali na tlačovej konferencii Ing. Ján Linceni, regionálny riaditeľ PSS, a. s., Žilina, a Ing. Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie PSS, a. s.

 

Kampa

 

Vlani Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) vynaložila na riešenie bytovej otázky 507,45 milióna eur. Oproti roku 2011 ide o 14-percentný nárast. Tak ako po iné roky, najviac peňazí smerovalo na rekonštrukcie a obnovu súčasného bývania (308 milióna eur).

 

PSS BlanarikIng. Miloš BlanárikAktuálna situácia bytovom fonde na Slovensku
V počte bytov na 1 000 obyvateľov je u nás len 326 bytov, kým napríklad v Nemecku je to 490 bytov. Nepriaznivé sú aj výsledky v rezorte stavebníctva. Jeho produkcia rok čo rok klesá. Vlani sa v Žilinskom kraji dokončilo iba 1 673 nových bytov. Ceny nehnuteľností v niektorých regiónoch v dôsledku krízy síce mierne klesli, ale na slovenské pomery ostali nadhodnotené. V Žilinskom kraji stál vlani štvorcový meter bytu 757 eur. Pritom priemerná mesačná mzda v tomto regióne bola 726 eur. Obyvateľ si teda mesačne nezarobil ani na jeden štvorcový meter bytu.

 

Stavba roka obnova bytu

 

Investície do bývania rastú
Slováci si uvedomujú ťažké časy, a preto sporia, pričom oceňujú výhody a bezpečnosť úverov poskytovaných PSS, a. s. Vlani si klienti uzavreli zmluvy o stavebnom sporení s objemom cieľových súm o 15 % vyšším ako v roku 2011. PSS, a. s., v roku 2012 poskytla aj o 15 % viac úverov na bývanie ako v roku predchádzajúcom. Aj v žilinskom regióne rástol počet novouzatvorených zmlúv o stavebnom sporení aj počet a objem úverov na bývanie.

 

Historicky najnižšie úrokové sadzby, už od 1 %
Aktuálne výsledky ukazujú, že klienti majú o úvery enormný záujem. Vo februári a marci 2013 vybavili obchodní zástupcovia PSS, a. s., v žilinskom regióne 566 úverov na bývanie v celkovom objeme 10,50 milóna eur. PSS, a. s., poskytla na celom území Slovenska v prvých dvoch mesiacoch tejto úverovej akcie cca 5 000 nových úverov na bývanie a na základe záujmu klientov ju predĺžila do 31. mája 2013.

 

PSS LinceniIng. Ján Linceni PSS pomáha zveľaďovať aj bytové domy
Rastie aj záujem spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových družstiev a iných správcov o stavebné sporenie či úvery na obnovu bytových domov. PSS, a. s., totiž ponúka úvery na obnovu bytových domov s úrokovou sadzbou len 2,99 %. Dôkazom záujmu o modernizáciu bytoviek je i porovnanie počtu a objemu úverov pre právnické osoby za celé Slovensko. Kým v roku 2011 to bolo 334 úverov v celkovom objeme 41,57 milóna eur, vlani PSS, a. s., poskytla 374 úverov za 42,91 mil. eur. Na obnovu bytoviek v žilinskom regióne za prvé tri mesiace roka 2013 PSS, a. s., vyplatila 98 tisíc eur.

 

 

Stavebné sporenie si s krízou poradí
Ide totiž o produkt, ktorý vznikol v kríze. Preto zvládne aj tú súčasnú. Jeho bezpečnosť a stabilita vedie ľudí k odkladaniu si peňazí na následné zveľaďovanie bývania. Stabilné úroky, štátna prémia, výhodné zhodnotenie vkladov či zákonný nárok na stavebný úver už využili vyše dva milióny klientov PSS, a. s. Dôkazom úspešnosti je, že aj v čase hlbokej hospodárskej krízy, ide zo systému stavebného sporenia do bývania stále viac peňazí.

 

text: Barbara Turčíková
foto: autorka, Lujza Šmelíková, Kampa