Pin It

 

10.5.2013

 

Logo NRD

 

 

Najlepšími rezidenčnými developermi Slovenskej republiky za rok 2012 sa stali developeri projektov Mladé Čunovo v kategórii pozemky a Slnečnice v kategórii rodinné domy.

 

Pilotný ročník súťaže vyhlásil časopis Reality SK a realitný portál Reality.sk pod záštitou hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad. Odborným garantom súťaže bola Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Partnerstvo súťaže prevzalo aj vydavateľstvo MEDIA/ST. Z rúk jeho riaditeľky, Ing. Antónie Franekovej, putovala cena developerom projektu Mladé Čunovo.

 

NRD 300x200   SlnečniceRozvíjanie kultúry bývania na Slovensku
Ambíciou súťaže Najlepší rezidenčný developer SR je zviditeľniť hodnotné počiny developerov v oblasti rezidenčnej výstavby na Slovensku. „Na Slovensku udeľujeme ceny za architektúru i realizáciu. Cítili sme však, že tu absentuje ocenenie investorov, respektíve developerov, ktorých predstava sa najvýznamnejšie podpisuje pod finálny vzhľad lokalít, či dokonca mestských častí. Ohodnotením práce najlepších v takej dôležitej oblasti, akou je rezidenčná výstavba, chceme upozorniť na pozitívne príklady prístupu developerov v tomto segmente a z dlhodobého hľadiska pomôcť rozvíjať kultúru bývania na Slovensku," povedal v mene vyhlasovateľa súťaže Martin Lazík, predseda odbornej poroty súťaže Najlepší rezidenčný developer SR. Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty z oblasti rezidenčnej výstavby z celého Slovenska. V prvom ročníku vyhlásili dve kategórie: rodinné domy a pozemky. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota.

 

NRD FOTO 1Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy, ocenila inovatívny prístup oboch víťazných projektov k rezidenčnej výstavbe na Slovensku.

 

Víťaz kategórie rodinné domy: Slnečnice
Projekt sa nachádza v tesnej blízkosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide o prvú fázu novovznikajúcej časti Bratislavy – Južného mesta. Projekt vyšiel víťazne z hlasovania poroty z hľadiska zabezpečenia financovania, koncepčnosti projektu v rámci veľkého urbanistického súboru a architektonického prínosu. Dôležitými kritériami pri hodnotení boli aj dobrá občianska vybavenosť a dostupnosť do mesta. Porota ocenila aj prvok takzvaného susedského stretávania, ktorý označila za zaujímavý príspevok k riešeniu verejného priestoru a sociálnych vzťahov.

 

Projekt SlnecniceSlnečnice

 

NRD FOTO 2Ocenenie Najlepší rezidenčný developer roka 2012 v kategórii rodinné domy prevzal Ján Krnáč, obchodný riaditeľ Cresco Group od Ing. arch. Ingrid Konrad.

 

Víťaz kategórie pozemky: Mladé Čunovo
Nachádza sa v bratislavskej mestskej časti Bratislava-Čunovo. Porota pri výbere ocenila predovšetkým 100-percentnú úspešnosť predaja projektu v priebehu dvoch rokov, dopravné napojenie a riešenie verejného priestoru v rámci projektu s dôrazom na veľkorysé zastúpenie zelene. Developer zodpovedne pristupoval aj k zlepšovaniu životného prostredia v celej lokalite, či už vybudovaním detského ihriska v mestskej časti, rekonštrukciou chodníka alebo vybudovaním komunitných susedských záhrad.

 

Projekt Mlade CunovoMladé Čunovo

 

NRD FOTO 3Ocenenie Najlepší rezidenčný developer roka 2012 v kategórii pozemky prevzali Andrej Brna a Ing. Martin Drázský zo spoločnosti Mladé Čunovo prevzali cenu od Ing. arch. Ingrid Konrad a Jána Palenčára, nového prezidenta NARKS.

 

NRD FOTO A.FranekovaPri oceňovaní Najlepšieho rezidenčného developera roka 2012 v kategórii pozemky nechýbala ani riaditeľka vydavateľstva MEDIA/ST, Ing. Antónia Franeková.

 

Hodnotenie projektov
Jednou zo základných podmienok pre prihlásenie projektu do súťaže bolo jeho ukončenie. V prípade pozemkových projektov bolo nevyhnutné, aby mali skolaudované všetky inžinierske siete a komunikácie. Do druhej kategórie sa mohli prihlásiť iba skolaudované rodinné domy. Projekty hodnotila nezávislá porota, ktorá vznikla pod odborným dohľadom NARKS. Tvorili ju profesionáli z oblasti architektúry, ako aj predaja nehnuteľností. Porota zasadla v zložení: Ing. Adriena Litomerická, viceprezidentka C. E. I. a členka predsedníctva NARKS, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., architekt a teoretik architektúry a Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár NARKS. Pri rozhodovaní sa zohľadňovali nasledujúce kritériá: lokalita, urbanistické riešenie, architektúra rodinných domov, ekológia projektu, spoločenská zodpovednosť developera, dokončenosť projektu, kvalita realizácie a úspešnosť predaja.

 

NRD FOTO 4Najlepší rezidenční developeri roka 2012, zľava: Ing. Martin Drázský a Andrej Brna zo spoločnosti Mladé Čunovo, Ján Krnáč, obchodný riaditeľ Cresco Group.

 

zdroj: KeyCommunications
foto: redakcia, archív organizátorov a developerských firiem

 

 

 

 

Pin It