Development

Úsporný dom má fungovať ako logický systém, kde všetko so všetkým súvisí. Nestačí zatepliť múry a vybrať si kvalitné okná. Dôležitá je i moderná vykurovacia sústava, ktorá vyrobí teplo efektívne a dodá ho presne toľko, koľko treba.

Sú miesta, ktoré majú neopakovateľné čaro. Genius loci – duch miesta, navodzuje vzrušujúce pocity, ktoré sa opakujú pri každej návšteve. Práve ten trochu záhadný genius loci láka ľudí k návratom napríklad do Davos, St. Moritz, Chamonix či na Tále...