Konštrukcie / materiály / technológie

Menej spotrebovanej vody a elektrickej energie znamená zníženie nákladov za oba zdroje. Preto sa oplatí myslieť na úsporu vody už pri výbere produktov do novostavieb alebo pri výmene existujúcich armatúr a spotrebičov.

Väčšina bytových domov sa na Slovensku využíva viac ako 30 rokov a vyžaduje významnú obnovu, ktorá zabezpečí zníženie potreby energie na vykurovanie a súčasne predĺži životnosť stavebných konštrukcií a budov.

Postaviť modernú a estetickú administratívnu či rezidenčnú budovu dnes nie je problém. Umožniť jej zarobiť si na seba nemusí byť pravidlom. Inovatívna novinka ProSol TF od spoločnosti Schüco vám ponúka dlhodobý tromf.

 

Rastúca potreba tepelnej ochrany a energetických úspor vyžadujú, aby domy mali čo najtesnejšie obvodové plášte. Oproti minulosti sú požiadavky na dilatačné škáry a začlenenie okien do obvodového muriva aj z vnútornej strany oveľa prísnejšie.

Systém vonkajších obkladov z kompozitného materiálu Twinson O-Wall výrazne rozširuje možnosti architektonického stvárnenia fasád.

16. júna 2011 sa v priestoroch malej haly Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave uskutočnil slávnostný večer a vyhlásenie výsledkov 6. ročníka prestížnej súťaže Baumit Fasáda roka.

Strecha ako dôležitá obalová konštrukcia objektu plní množstvo nevyhnutných funkcií. Ide o požiadavky technické, architektonické a ekonomické.

Dom môžete postaviť z rôznych materiálov, podľa toho, či sa rozhodnete pre klasický murovaný, alebo montovaný. Môžy byť zostavený z murovacích prvkov od rôznych výrobcov, alebo z jedného komplexného systému.